Predstavljanje LGBTI+ prava u parlamentima: Vodič za poslanike i poslanice

LGBTI+ osobe imaju pravo na poštovanje, dostojanstvo i jednakost pred zakonom. Međutim, mnoge LGBTI+ osobe se suočavaju s diskriminacijom, nasiljem i kršenjem ljudskih prava zbog svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izraza ili polnih karakteristika.

LGBTI+ osobe nisu zakonski ravnopravne s heteroseksualnim cisrodnim osobama u BiH. Istopolni seksualni odnosi nisu krivično kažnjivi u Republici Srpskoj od 1998. godine, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1996. godine. Zakon o zabrani diskriminacije iz 2009. godine zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Takođe, postoji zakonska obaveza da se uskladi zakonodavstvo i politike s evropskim standardima u oblasti ljudskih prava, uključujući i prava LGBTI+ osoba.

Stoga, položaj LGBTI+ osoba pred zakonom u BiH je daleko od zadovoljavajućeg i zahtijeva dalje reforme i usklađivanje s međunarodnim standardima ljudskih prava.

U ovom vodiču navodimo probleme s kojima se LGBTI+ osobe u BiH suočavaju, te dajemo preporuke za parlamentarce_ke o mjerama koje mogu poduzeti.

Autor: Nikola Čvoro
Urednik: Darko Pandurević

Vodič je dostupan ovdje.