Lideri i liderke u ravnopravnosti: Šta političke partije mogu učiniti za ljudska prava LGBTI osoba u BiH?

Vlast Bosne i Hercegovine ima dužnost da provodi svoje zakone, kao i pravne obaveze postavljene međunarodnim konvencijama, od kojih je jedna od najvažnijih Evropska konvencija o ljudskim pravima. U Konvenciji se tačno nalaže da svaka osoba treba da uživa sva prava bez obzira na bilo koji društveni, politički, nacionalni ili neki drugi status.

Međutim, uprkos tome, prava LGBTI zajednice se beskrajno i hronično dovode u pitanje.

U svojim programskim deklaracijama i statutima političke stranke najčešće pišu o tome da žele da se bore za prava svakog građanina_ke, te za svačiju slobodu bez obzira na njihova određenja i opredjeljenja. Ali, u veoma rijetkim slučajevima se to odnosi na LGBTI zajednicu, te iako se možda nazire podrazumijevanje LGBTI zajednice u tim „opredjeljenjima“, vrlo rijetko se to i izričito napiše. Kako ovo zaustaviti? Kako podržati LGBTI zajednicu unutar Bosne i Hercegovine i prihvatiti je kao dio ove države, jer ona to ustvari i jeste? Kao što je naznačeno, LGBTI zajednica postoji u Bosni i Hercegovini i puna je glasača i glasačica. Puna je pametnih, inovativnih i inspirativnih ljudi, koji bi ostali tu, samo kada bi se njihova prava poštovala i uvažila.

U ovom resursu prolazimo kroz glavne probleme i problematike LGBTI zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i primjere kako ih najbolje riješiti, da se nijedan građanin_ka ne bi osjećao_la manje jednakim_om od drugih. Dajemo konkretne prijedloge za izmjene u radu i programima političkih stranaka, kao i aktuelna pitanja vezana za prava LGBTI osoba kojima se stranke trebaju pozabaviti.

Preuzmi publikaciju

Autorica: Ajna Katica
Urednik: Darko Pandurević