Publikacije

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske Unije i Bosne i Hercegovina Interne procedure za zaštitu of diskriminacije – Jaz između teorije i prakse Primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine na udruženja i fondacije Nasilje u porodici nad LGBTI osobama: Analiza stanja i preporuke Izvještaj o ispunjenju Decembarskih zahtjeva 2014-2018 Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – iskustava i preporuke Procjena troškova prilagodbe spola: Preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa transrodnim osobama u Bosni i Hercegovini One su naše danas Praćenje provedbe Preporuke CM/Rec (2010)5 Odbora ministara/ministrica o mjerama suzbijanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti: iskustva i preporuke Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2017. godini o LGBTI temama u Bosni i Hercegovini