U bh. parlamentu u proceduri tri zakona na kojima je SOC radio

sjednicaSjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za utorak, 05.04.2016. godine, kada će u prvom čitanju biti diskutovano, između ostalog, i o tri zakona u čijoj izradi je Sarajevski otvoreni centar učestvovao.

To su:

  • novi Zakon o ombudsmenu za ljudska prava BiH,
  • izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH,
  • izmjene i dopune Zakona o sportu BiH.

Izmjene Zakona o ombudmenu za ljudska prava BiH bile su na dnevnom redu Vijeća ministara od 2014. godine. 2015. godine Inicijativa za monitoring evropskih integracija, kojom koordinira Sarajevski otvoreni centar, se uključila u ovaj proces. Kao rezultat našeg rada, izradili smo i prezentirali model zakona o ombudsmenu za ljudska prava. Tokom 2015. sarađivali smo sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH te smo tako uspjeli da utičemo na više od 30% teksta prijedloga zakona.

Vijeće ministara BiH je u martu 2016. utvrdilo prijedlog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava i isti uputilo u parlamentarnu proceduru. Prijedlog zakona, u poređenju sa trenutno važećim zakonom, između ostalog, a) ima bolje definisane nadležnosti Institucije ombudsmena b) prenosi nadležnost za provođenje procedure imenovanja ombudsmena Zajedničkoj komisiji za ljudska prava c) uvodi podjelu oblasti rada i poslova između ombudsmena. No, kako prijedlog zakona i pored dobrih strana ima niz problema, odlučili smo se da izradimo komentar na prijedlog zakona i prijedlog amandmana. Naše najveće zamjerke odnose se na a) disktriminatornu strukturu tri ombudsmena koji će zbog procesa odlučivanja u parlamentu uvijek biti birani iz reda tri konstitutivna naroda b) nedovoljno jasnu podjelu ovlaštenja između pojedinačnih ombudsmena i ombudsmena kao kolektiva c) finansijsku nezavisnost institucije. Iste smo 31.3.2016. prezentirali prema parlamentarnoj Zajedničkoj komisiji za ljudska prava te se nadamo da će u procesu usvajanja zakona doći do dorade samog zakona.

U 2015. radili smo i na izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Početkom 2015. izradili smo analizu o usklađenosti Zakona sa evropskom pravnom stečevinom, a za radnu grupu za izradu izmjena i dopuna zakona spremili smo paket amandmana uz obrazloženja. Radna grupa je određeni dio amandmana preuzela od nas, a u dijalogu sa Ministarstvom za ljudska prava i izgbjeglice uspjeli smo da unaprijedimo i neke druge odredbe.

U decembru 2015. Vijeće ministara BiH je utvrdilo prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Pored proceduralnih pitanja, izmjene i dopune predviđaju i jasno navođenje dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika kao osnova na kojima je zabranjena diskriminacije. Uvodi se zabrana diskriminacije na osnovu povezanosti sa ugroženom grupom, te su poboljšane definicije uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja. Poticanje na diskriminaciju više nije ograničeno na pitanje vjerske, nacionalne i rasne mržnje, nego je od sada poticanje zabranjeno na svim osnovama.

Na dnevnom redu 5. aprila 2016. će se takođe naći i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportu BiH, čija predlagačica je zastupnica Maja Gasal Vražalica. Sarajevski otvoreni centar je imao čast da sarađuje sa zastupnicom Gasal Vražalica, te da zajedno sa njom izradi izmjene zakona o sportu koje se odnose na ravnopravnost spolova, zabranu govora mržnje i dostupnost sporta svim manjinskim grupama.

Nadamo se da će sva tri prijedloga dobiti podršku svih zastupnika/ca i delegata/kinja, te da će tako doći do unaprjeđenja ravnopravnosti spolova i prava LGBTI osoba, ali i uopšte do bolje zaštite ljudskih prava svih građana i građanki.

Sarajevski otvoreni centar će i u narednom periodu nastaviti raditi na ovim pitanjima.