Inicijativa radi na prijedlozima za reformu Institucije ombudsmena/ombudsmana

DSC_02521-300x2009. i 10. maja organizacije civilnog društva okupljene u koaliciju pod nazivom Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, čiji rad koordinira Sarajevski otvoreni centar, prisustvovale su savjetovanju koje je predvodio Goran Selanec zamjenik Pravobraniteljice zaravnopravnost spolova Hrvatske.

Dvodnevno savjetovanje je za cilj imalo što bolje informisanje članica o evropskom pravu, EU integracijama i mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, nezavisnim tijelima za ljudska prava (zašto postoje, na čemu se zasnivaju, pariški principi i slično), kao i o načinu na koji je Hrvatska ustrojila ova tijela (primjeri dobre prakse).

Tematski su bile pokrivene oblasti koje su regulisane u okviru Zakona o zabrani diskriminacije BiH i Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava BiH, sve sa ciljem što boljeg zagovaranja izmjene Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava i Zakona o zabrani diskriminacije koji krajem ove godine idu u zakonsku proceduru.

Vodeći se najvišim standarima demokratizacije jednog društva, evropskom pravnom stečevinom ali i Pariškim principima u vezi sa statusom nacionalnih/državnih institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava, smatramo da je poželjno i korisno da organizacije civilnog društva, aktivne u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava, budu neposredno uključene u cjelokupni proces imenovanja ombudsmena.

Stoga, u narednom periodu članice Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH će posvećeno raditi na prijedlogu Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava te prijedlogu amandmana na Zakon o zabrani diskriminacije BiH.

Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH dostupan je OVDJE.

Sarajevo, 12.05.2015. godine