Bosnia Daily: Radna grupa raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

bdaliy_foto

Održan je prvi sastanak radne grupe za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH kojem predsjedava nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Učešće u radu uzeli su predstavnici/e slijedećih institucija: Ministarstva pravde BiH, Direkcije za evropske integracije BiH,  Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, te predstavnici/e međunarodnih organizacija (OSCE, Vijeće Evrope, Delegacija Evropske unije u BiH) i predstavnici/e Sarajevskog otvorenog centra, te Koalicije Jednakost za sve.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, zajedno sa članicama radne grupe, pored ostalih prijedloga, saslušalo je i prijedloge koje je uz pomoć respektabilnih stručnjaka/kinja izradio Sarajevski otvoreni centar u suradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH. Dokument sa prijedlogom zakonskih rješenja možete pronaći OVDJE.