Doprinosimo izmjenama Zakona o zabrani diskriminacije BiH

12243198_10153329034073403_3951693112978864947_n

 

 

Predstavnici/e Sarajevskog otvorenog centra su prošle sedmice aktivno učestvovali/e u javnoj raspravi u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Javna rasprava održana je u Sarajevu, u zajedničkoj organizaciji OSCE Misije u Bosni i Hercegovini i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 
Na javnoj raspravi ukazali smo na nedostatke vezane za određene članove prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Pozvali smo ministarstvo da:

  • dopuni član 2. tako da seksualna orijentacija, rodni identitet i spolne karakteristike budu osnov na kojima je zabranjena diskriminacija,
  • dopuni član 3. kako bi se definicije direktne i indirektne diskriminacije uskladile sa pravom Evropske unije,
  • dopuni član 4. kako bi se govor mržnje i propuštanje razumne prilagodbe definisali kao posebni oblici diskriminacije,
  • izmjeni član 5. kako bi se izuzeci od diskriminacije jasno definisali, a u skladu sa pravom Evropske unije, te
  • uvede novi član 4a. koji definiše teže oblike diskriminacije.

Prijedloge za dopunu dostavili smo i pismenim putem te se nadamo da će biti uključeni u nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH koji se ubrzo treba naći u parlamentarnoj procedure.

Sarajevski otvoreni centar nastaviće da prati ovaj proces te će raditi sa članicama i članovima Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH na ovom pitanju.

Naše dosadašnje amandmane na zakon možete pronaći na slijedećem linku.