LGBTI osobe iz Prijedora i Zenice osnažene o važnosti brige o mentalnom zdravlju

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u proteklom periodu su održana dva treninga u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, na temu važnosti brige za mentalno zdravlje LGBTI osoba i pružanja LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga mentalnog zdravlja. Treninzi su održani u julu (22. i 23.) i avgustu (29. i 30.) u Prijedoru i Zenici, a održat će se u još dva grada u Bosni i Hercegovini u septembru i oktobru 2022. godine.

Budući da je zaštita mentalnog zdravlja i opće socijalne dobrobiti LGBTI osoba često okružena stigmom i predrasudama, neophodno je podići svijest samih LGBTI osoba o važnosti održavanja dobrobiti i brige o mentalnog zdravlja te pristupu uslugama u sistemima zaštite mentalnog zdravlja.

Treninge su vodili Amil Brković i Matej Vrebac iz Sarajevskog otvorenog centra, koji su govorili o LGBTI identitetima, queer i feminističkoj teoriji i pokretima, queer historiji BiH i osnovama ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, te psihologinje i psihoterapeuti_kinje iz ovih lokalnih sredina, Irena Đumić Jurić-Marijanović, Branko Ćulibrk i Nurka Babović koji su govorili o mentalnom zdravlju. Teme koje su obrađivane kroz radionice i vježbe su: najčešći problemi i izazovi u sferi mentalnog zdravlja, tehnike nošenja sa stresom; lične i porodične granice; emocionalna pismenost; izvori snage; etiologija rodno zasnovanog nasilja; osnovne ljudske potrebe; humanistički pristup – stubovi identiteta.

Cilj projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge.

Projekat implementira Sarajevski otvoreni centar, a partner na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Za informacije o nadolazećim treninzima pratite web stranicu, kao i društvene mreže Sarajevskog otvorenog centra. Treninzi su namijenjeni prvenstveno LGBTI osobama.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]