LGBTI osobe iz lokalnih sredina edukujemo o važnosti brige za mentalno zdravlje

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, dosad su se održala dva treninga u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, na temu važnosti brige za mentalno zdravlje LGBTI osoba i pružanja LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga mentalnog zdravlja. Treninzi su održani u aprilu i junu u Mostaru i Tuzli, a održat će se u još četiri grada diljem Bosne i Hercegovine.

Budući da je zaštita mentalnog zdravlja i opće socijalne dobrobiti LGBTI osoba često okružena stigmom i predrasudama, neophodno je podići svijest samih LGBTI osoba o važnosti održavanja dobrobiti i brige o mentalnog zdravlja te pristupu uslugama u sistemima zaštite mentalnog zdravlja.

Treninge su vodili Amil Brković i Matej Vrebac iz Sarajevskog otvorenog centra, koji su govorili o LGBTI identitetima i osnovama ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, te psihologinje i psihoterapeutkinje iz ovih lokalnih sredina, koje su govorile o mentalnom zdravlju.

Cilj projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge.

Projekat implementira Sarajevski otvoreni centar, a partner na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Za informacije o nadolazećim treninzima pratite web stranicu, kao i društvene mreže Sarajevskog otvorenog centra. Treninzi su namijenjeni prvenstveno LGBTI osobama.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]