Članovi_ce porodica i LGBTIQ osobe prošle kamp povezivanja, osnaživanja i izgradnje kapaciteta

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, na Igmanu je u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra 30. i 31. jula održan je kamp povezivanja, osnaživanja i izgradnje kapaciteta senior to senior grupe. Na događaju je prisustvovalo ukupno 14 članova_ca porodica (roditelji_ke LGBTIQ osoba, partneri_ke i same LGBTIQ osobe).

Događaj su otvorile Delila Hasanbegović-Vukas i Amina Imamović ispred Sarajevskog otvorenog centra, te nakon otvorenja je uslijedila radionica i razgovor na temu govora mržnje u toku kojeg su roditelji razgovarali sa Lejlom Huremović, novinarkom i aktivistkinjom na polju LGBTIQ prava, o iskustvima i mehanizmima borbe protiv govora mržnje. Fokus razgovora je bio govor mržnje na društvenim mrežama budući da će grupa da komunicira svoj rad preko društvenih mreža. Učesnicima_cama je od velike koristi bila razmjena iskustava i savjeta o očuvanju mentalnog zdravljai prilikom angažiranja u borbi protiv govora mržnje i aktivnog učešća u aktivizmu. Učesnici_ce su izrazili želju da naredni put bude održana radionica o digitalnoj sigurnosti.

Drugi dan događaja je bio fokusiran na kreiranja dokumenta sa misijom i vizijom grupe na osnovu kojeg će se planirati naredne aktivnosti, kao i identitet grupe. Tokom događaja prisutni su imali priliku razgovarati o budućim aktivnostima kojima će se baviti grupa, kao i o samom launching događaju koji će se održati u oktobru ove godine. Praktični i teorijski dio edukacije o vođenju društvenih mreža je vodila Nejra Agić, diplomirana novinarka i koordinatorica za komunikaciju Sarajevskog otvorenog centra. Učesnici_ce događaja su imali priliku da se upoznaju više o tome šta su društvene mreže i koliki je njihov značaj, načinu kreiranja facebook stranice i alatima koji su dostupni, načinu kreiranja i proizvodnje sadržaja i uključivanja publike.

Cilj projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge.

Projekat implementira Sarajevski otvoreni centar, a partner na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Za informacije o nadolazećim aktivnostima pratite web stranicu, kao i društvene mreže Sarajevskog otvorenog centra.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]