Oznaka: sloboda okupljanja

Smjernice za organizaciju javnih okupljanja za civilni sektor

Predstavljamo vam priručnik čiji cilj je da aktivistima_kinjama i potencijalnim organizatorima_cama mirnih okupljanja približi politički, pravni i institucionalni kontekst u kojem se prakticira pravo na slobodu mirnog okupljanja u Bosni i Hercegovini. Odgovori su poredani po pitanjima, te su lacizirani kada govore o pravnim institutima i rješenjima, a sve kako bi bili bliži aktivistima_kinjama različitih … Continued

Priručnik o postupanju policijskih tijela prilikom osiguravanja mirnih okupljanja i protesta

Pravo na slobodu mirnog okupljanja je nezamjenjiv element demokratskih društava, prvenstveno zbog uloge koju igra u davanju glasa onim kategorijama stanovništva koje nisu na vlasti, niti u prilici sudjelovati u donošenju odluka značajnih za društvenu zajednicu. Uloga policije u omogućavanju održavanja okupljanja od presudnog je značaja za ostvarivanje prava na slobodu mirnog okupljanja, te kao … Continued

Cijena protesta: Prakse nadležnih institucija u oblasti slobode okupljanja u BiH

Sarajevski otvoreni centar predstavlja izvještaj kojim se analizira pravo na slobodu okupljanja, s fokusom na praksi nadležnih organa: ministarstava unutrašnjih poslova u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj te Policije Brčko distrikta. Istražena je i praksa drugih aktera koji u BiH mogu odlučivati o ostvarivanju prava na okupljanje (ministarstvo saobraćaja, općinska tijela, privatne … Continued

Policija MUP-a KS: „Edukacija o slobodi okupljanja je još jedan korak do podizanja nivoa znanja i profesionalnosti“

Sarajevski otvoreni centar je uz finansijsku podršku Stalne Misije Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, a suradnji sa Misijom OSCE u BiH 24. i 25. juna/lipnja 2019. godine, održao dvodnevnu obuku za policijske službenike/ce Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na temu „Sloboda okupljanja: međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo, praksa zemalja regije i iskustva iz BiH“.

Upućen podnesak UN Komitetu protiv torture o zločinima iz mržnje prema LGBTI osobama i aktivistima_cama u Bosni i Hercegovini

Komitet protiv torture UN-a (Committee Against Torture – CAT) trenutno vrši pregled ispunjenja obaveza Bosne i Hercegovine prema Konvenciji za eliminaciju svih oblika torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.
Tim povodom, Sarajevski otvoreni centar danas učestvuje u sastanku nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine sa ekspertima ovog Komiteta koji organizira Svjetska organizacija protiv torture (World Organisation Against Torture). Na ovom sastanku nevladine organizacije iznijet će svoja zapažanja gorućih problema u BiH te dati ekspertima informacije koje će oni iskoristiti u toku 62. zasjedanja Komiteta i sastanka s predstavnicima institucija BiH.

Institucija Ombudsmena BiH potvrdila – prekršeno pravo na slobodu okupljanja LGBTI osoba

Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH, nakon razmatranja žalbe Sarajevskog otvorenog centra, donijela je preporuku kojom je navela da je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo prekršilo pravo na slobodu mirnog okupljanja tako što je svojom pasivnošću i šutnjom administracije onemogućilo održavanje protestnog marša protiv nasilja nad LGBTI osobama koji je bio planiran za 13.05.2017. godine.