Policija MUP-a KS: „Edukacija o slobodi okupljanja je još jedan korak do podizanja nivoa znanja i profesionalnosti“

Sarajevski otvoreni centar je uz finansijsku podršku Stalne Misije Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, a suradnji sa Misijom OSCE u BiH 24. i 25. juna/lipnja 2019. godine, održao dvodnevnu obuku za policijske službenike/ce Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na temuSloboda okupljanja: međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo, praksa zemalja regije i iskustva iz BiH“. Edukacija se ticala slobode okupljanja kao fundamentalnog ljudskog prava, sa fokusom na lezbejke, gej, biseksualne, trans i interspolne (LGBTI) osobe kao manjinsku grupu kojoj je ovo pravo vrlo često uskraćeno i/ili ograničeno. Edukacija prethodi prvoj Bosanskohercegovačkoj povorci ponosa najavljenoj za 8. semptembar/rujan 2019. godine.

U toku prvog dana obuke, govorilo se o međunarodnim standardima i nacionalnom zakonodavstvu za zaštitu slobode okupljanja. Na ovu temu su sa učesnicima/ama razgovarali Nina Šeremet, pravna savjetnica i Igor Ličina službenik za ljudska prava, ispred Misije OSCE u BiH. Na kraju prvog dana edukacije učesnici/ce su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima/ama Organizacionog odbora prve Bosanskohercegovačke povorke ponosa, gdje su predstavnici/e MUP-a KS i članovi/ce OO povorke ponosa mogli da razmijene očekivanja ali i prodube dosadašnju uspješnu suradnju, ali također i da razgovaraju o periodu koji predstoji do održavanja same Povorke a koji se tiče planiranja i osiguravanja samog događaja.

Drugog dana edukacije, policijskim službenicima/ama MUP-a KS se kao predavač pridružio gospodin Duško Koprivica, policijski službenik Uprave policije Crne Gore. Gospodin Duško je kao policijski službenik Uprave policije Crne Gore, bio uključen u organiziranje prvih održanih povorki ponosa u Crnoj Gori, te kao policijski službenik ima jako bogatu eskpertizu, posebno na planiranju osiguravanja različitih okupljanja i protesta koja su zahtijevala kvalitetnu i dužu pripremu i organizaciju od strane policije. Cilj njegovog izlaganja je bio da svojim kolegama i kolegicama iz MUP-a KS prenese svoja iskustva i znanja u kontekstu planiranja osiguravanja prve Bosanskohercegovačke povorke ponosa. Na kraju drugog dana, učesnici/e su imali/e priliku da kroz koncept žive biblioteke razgovaraju sa LGBT osobama, postavljaju različita pitanja o njihovim različitim identitetima i životu, ali i da čuju koja su očekivanja same LGBTI zajednice od održavanja prve Bosanskohercegovačke povorke ponosa. Policijski službenici/e MUP-a KS su u razgovoru sa članovima/cama organizacionog odbora i članovima/cama LGBTI zajednice poručili da je MUP KS uveliko u pripremama, te da će najavljenu povorku ponosa osigurati na najbolji mogući način.

Dvodnevnoj edukaciji su prisustvovali policijski službenici/e različitih jedinica MUP-a KS: Jedinice za specijalističku podršku Sektora za policijsku podršku, Jedinice za podršku Sektora za policijsku podršku, Jedinice za saobraćaj Sektora uniformisane policije, Jedinice za osiguravanje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode Sektora uniformisane policije, Odjeljena za krvne, seksualne delikte i ratne zločine Sektora kriminalističke policije, Odjeljenja kriminalističke policije Stari Grad i Centar Prve i Druge policijske uprave, PS Stari Grad Prve policijske uprave, PS Centar Druge policijske uprave. Dakle edukaciji su prisustvovali/e policijski službenici/ce koji će u narednom periodu biti u užem krugu planiranja osiguravanja prve Bosanskohercegovačke povorke ponosa najavljenje za 8. septembar/rujan 2019. godine u Sarajevu.