Prva regionalna LGBT konferencija u RS-u: Mogu li LGBT osobe u BiH računati na jednaku podršku EU kao u Hrvatskoj?

konferencija 3U Banja Luci je 4. i 5. decembra održana regionalna konferencija Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba. Konferenciju su organizovali Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Mediacentar u okviru projekta koju finansira Europska unija Unapređenje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba u BiH u skladu sa EU standardima uz finansijsku podršku Fondacije Astraea. Ovo je prva konferencija ove vrste koja je organizovana u Republici Srpskoj.

Fokus konferencije je bio na uticaju EU integracija na ljudska prava LGBT osoba, kao i angažmanu institucija ombudsmana, policije, tužilaštva i sudova u borbi protiv kršenja ljudskih prava LGBT osoba. Cilj ove konferencije jeste pružanje podrške aktivistima_kinjama iz Banjalučkog udruženja kvir aktivista (B.U.K.A.) koji_e su zbog svog djelovanja i zalaganja za ljudska prava konstantno izloženi_e prijetnjama i nasilju, ali i poticanje vladinih institucija Republike Srpske na otvoreniju diskusiju i dublje razumjevanje kršenja ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

konferencija 1Konferenciju je otvorila Terry Reintke, članica Europskog parlamenta, a na konferenciji su učestvovali predstavnici_ce Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Gender centra Republike Srpske, te drugih državnih organa za zaštitu ljudskih prava, kao i i predstavnici_ce Delegacije Evropske Unije i ambasada zemalja EU u BiH. Predstavnici_ce organizacija civilnog društva iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i BiH tokom konferencije podijelili su svoja iskustva u saradnji s državnim institucijama u borbi za poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba, te istakli potrebu daljnje saradnje s državnim institucijama i rada na edukaciji i senzibilizaciji njihovog osoblja.