Oznaka: sloboda okupljanja

Organizacija mirnog okupljanja u BiH veliki izazov za civilni sektor

Piše: Azra Delmanović ‘Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.’ – stoji u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima proglašenom od strane Ujedinjenih naroda 1948. godine. Iako je od tada prošlo više od sedamdeset godina, organizacija mirnih okupljanja još uvijek iziskuje mnogo truda, energije, volje i u konačnici birokratske borbe. Jedan od većih izazova … Continued

INFOGRAFIKA: Preporuke o postupanju policijskih tijela prilikom osiguravanja mirnih okupljanja i protesta

Prema važećem zakonskom okviru u BiH, policijske agencije imaju obvezu pozitivnim djelovanjem omogućiti održavanje mirnih okupljanja. Kako bi bili u mogućnosti ispuniti tu dužnost, neophodno je da policijski_e službenici_e steknu, ali i njeguju različite vještine i sposobnosti, koje nisu nužno identične potrebnim vještinama za obavljanje svakodnevnog policijskog posla. U omogućavanju održavanja mirnih okupljanja policiji potporu … Continued

INFOGRAFIKA: Izazovi s kojima se susreću organizatori_ce i nadležni organi prilikom javnog okupljanja

U svrhu izvještaja ‘’Cijena protesta: Prakse nadležnih institucija u oblasti slobode okupljanja u BiH’’ organizatorima_cama javnih okupljanja upućen je upitnik, pri čemu se jedno pitanje odnosilo na izazove u odnosu s institucijama prilikom organiziranja javnih okupljanja. Birokratizacija postupka bio je najčešći odgovor, a s kojim se još izazovima susreću, možete pogledati u infografičkom prikazu ovdje. … Continued

Cilj mirnog okupljanja ne smije biti razlog njegove zabrane ili ograničenja

Piše: Aida K. Sarajevski otvoreni centar je u novembru 2020. godine predstavio izvještaj „Cijena protesta: Prakse nadležnih institucija u oblasti slobode okupljanja u BiH“. Istraživanjem, koje je obuhvatalo cijeli teritorij Bosne i Hercegovine, u vremenskom okviru od 01.01.2017. do 31.12.2019. godine, analizirano je pravo na slobodu okupljanja u cilju utvrđivanja da li je praksa nadležnih … Continued

INFOGRAFIKA: Iskustva organizatora_ica okupljanja u vezi s prijavljivanjem i organiziranjem javnih okupljanja

Većina organizatora_ica okupljanja u BiH imali_e su negativna iskustva u vezi s prijavom i organiziranjem okupljanja. Najproblematičnijim u vezi s prijavom okupljanja organizatori_ice smatraju njenu birokratiziranost, dok u vezi s organizacijom okupljanja ističu diskriminaciju od nadležnih organa. S druge strane, međunarodni standardi zahtijevaju da države imaju jednostavan sistem prijave javnog okupljanja i ističu da je … Continued

INFOGRAFIKA: Prostor i vrijeme održavanja javnog okupljanja

Mogućnost da organizatori sami odaberu vrijeme i mjesto na kojem će njihova poruka najviše odjeknuti je u srži slobode okupljanja, stoga je svrha samog okupljanja vrlo često povezana sa specifičnom lokacijom i terminom. Kako su prostor i vrijeme definisani zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini te koja je procedura pred organizatorima javnih okupljanja, saznajte u … Continued

Smjernice za organizaciju javnih okupljanja za civilni sektor

Predstavljamo vam priručnik čiji cilj je da aktivistima_kinjama i potencijalnim organizatorima_cama mirnih okupljanja približi politički, pravni i institucionalni kontekst u kojem se prakticira pravo na slobodu mirnog okupljanja u Bosni i Hercegovini. Odgovori su poredani po pitanjima, te su lacizirani kada govore o pravnim institutima i rješenjima, a sve kako bi bili bliži aktivistima_kinjama različitih … Continued

Policija MUP-a KS: „Edukacija o slobodi okupljanja je još jedan korak do podizanja nivoa znanja i profesionalnosti“

Sarajevski otvoreni centar je uz finansijsku podršku Stalne Misije Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, a suradnji sa Misijom OSCE u BiH 24. i 25. juna/lipnja 2019. godine, održao dvodnevnu obuku za policijske službenike/ce Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na temu „Sloboda okupljanja: međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo, praksa zemalja regije i iskustva iz BiH“.

Upućen podnesak UN Komitetu protiv torture o zločinima iz mržnje prema LGBTI osobama i aktivistima_cama u Bosni i Hercegovini

Komitet protiv torture UN-a (Committee Against Torture – CAT) trenutno vrši pregled ispunjenja obaveza Bosne i Hercegovine prema Konvenciji za eliminaciju svih oblika torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.
Tim povodom, Sarajevski otvoreni centar danas učestvuje u sastanku nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine sa ekspertima ovog Komiteta koji organizira Svjetska organizacija protiv torture (World Organisation Against Torture). Na ovom sastanku nevladine organizacije iznijet će svoja zapažanja gorućih problema u BiH te dati ekspertima informacije koje će oni iskoristiti u toku 62. zasjedanja Komiteta i sastanka s predstavnicima institucija BiH.