Institucija Ombudsmena BiH potvrdila – prekršeno pravo na slobodu okupljanja LGBTI osoba

Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH, nakon razmatranja žalbe Sarajevskog otvorenog centra, donijela je preporuku kojom je navela da je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo prekršilo pravo na slobodu mirnog okupljanja tako što je svojom pasivnošću i šutnjom administracije onemogućilo održavanje protestnog marša protiv nasilja nad LGBTI osobama koji je bio planiran za 13.05.2017. godine.

Naime, Sarajevski otvoreni centar podnio je Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, 11.04.2017, zahtjev za odobrenje ograničavanja ili zabrane saobraćaja na ruti na kojoj bi se odvijao protestni marš protiv nasilja nad LGBTI osobama predviđen za 13. maj 2017. godine u 12h, povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.

Nakon daljih zahtjeva u kojima smo urgirali da se o istome odluči kako bi se zakazani i predviđeni marš mogao uredno organizovati u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, te nakon podsjećanja Ministarstva da je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini propisano da se izdavanje odobrenja traženog odnosnim zahtjevom podnosi najkasnije 15 dana prije održavanja događaja, Ministarstvo saobraćaja je tek 11.05.2017. donijelo rješenje o odobrenju SOC-u povremene izmjene režima saobraćaja dana 13.05.2017. u terminu od 12 do 13 sati, a radi održavanja protestnog marša.

Rješenje je došlo prekasno te je Ministarstvo sporom i neadekvatnom reakcijom dovelo SOC kao organizatore u poziciju da moramo skup otkazati kako ne bi prekršili odredbe zakona BiH, njenog entiteta i kantona. Tako smo u Odgovoru Ministarstvu naveli kako je šutnjom administracije i nedekvatnim pristupom ograničeno i prekršeno pravo na slobodu okupljanja i da organizator (SOC) ne bi mogao ispoštovati uslove i mjere obezbjeđenja navedene u Rješenju jer je isto dostavljeno manje od dva dana uoči zakazanog skupa, te ne bismo mogli obavijestiti javnost o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja, što smo bili u zakonskoj obavezi učiniti najkasnije 48 sati prije skupa koji je bio planiran za 13.05.2017.

Drago nam je da je Institucija Ombudsmena prepoznala ovakvo (ne)postupanje – nemarom, nepoštivanjem rokova i propisa, kao povredu prava na slobodu okupljanja, i to u svjetlu domaćeg relevantnog zakonodavstva i međunarodnih standarda za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U argumentaciji Ombudsmena je, između ostalih, istaknuto da okupljanja javnog karaktera iziskuju iznalaženje mnogih praktičnih rješenja, zbog čega su potrebni, makar, minimalni dogovori predstavnika organizatora sa vlastima u pogledu vremena, lokacije, režima saobraćaja i drugih faktora. Ova pitanja moraju obuhvatiti bezbjednost učesnika, kao i sve neprijatnosti do kojih može doći prilikom okupljanja.

Institucija Ombudsmena svojom preporukom navodi konkretne naredne korake koje trebaju preduzeti Parlament Federacije BiH, Ministarstvo saobraćaja i MUP Kantona Sarajevo:

  1. Parlamentu Federacije BiH uputila je inicijativu da pristupi dopuni Zakona o cestama Federacije BiH, na način da se propiše poseban rok za davanje odobrenja/saglasnosti Ministarstva saobraćaja za održavanje „sportskih priredbi i drugih manifestacija na javnim cestama“.
  2. Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo uputila je preporuku da u svim budućim slučajevima u kojima se traži izdavanje odobrenja/saglasnosti za održavanje ovakvih manifestacija, a posebno kada su podnosioci zahtjeva pripadnici_e LGBTI populacije i njihova udruženja, postupa sa dužnom pažnjom i odmah po prijemu zahtjeva, ne na način da „ćutanjem administracije“ onemogućava podnosioce zahtjeva u ostvarivanju prava na slobodno okupljanje.
  3. Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uputila je preporuku da preventivno djeluju u smislu zaštite prava LGBTI populacije; da pravovremeno reaguju u slučaju ugrožavanja bilo kojeg zaštićenog prava LGBTI osoba; da nastave sa poduzimanjem mjera usmjerenih na jačanje senzibilnosti u radu sa LGBTI populacijom; da poduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi svakoj osobi bila garantovana lična bezbjednost prilikom ostvarivanja ustavima zagarantovanih prava na slobodu okupljanja.

Nadamo se da će institucije kojima su preporuke upućene preduzeti mjere neophodne da omoguće da ubuduće neće dolaziti do ovakvih i sličnih slučajeva povrede prava na slobodu okupljanja LGBTI građana_ki BiH.