Oznaka: pravažena

Usvojene izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH

Na 28. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na prvom čitanju, usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH. Ovaj Prijedlog je Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD PSBiH na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, uputila u parlamentarnu proceduru. Prijedlog predviđa uvođenje rodne … Continued

Šta nas očekuje na trećem modulu Akademije ravnopravnosti 2016?

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar su, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, stvorili novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Ovogodišnja Akademija ravnopravnosti počela je u februaru. Prvi modul, koji je nosio naziv Politike ravnopravnosti spolova, već je održan u Sarajevu. Više o ovom modulu … Continued

SOC dostavio podneske kao doprinos Izvještaju o napretku za 2016.

Doprinos Sarajevskog otvorenog centra sadrži četiri podneska iz dvije različite oblasti: Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH (oblast: uprava), suzbijanje diskriminacije, prava žena i prava LGBTI osoba (oblast: ljudska prava i zaštita manjina).

Narandžasti izvještaj 2016: Dobre prakse – Usvajanje Okvirne strategije za provedbu Istanbulske konvencije

Vijeće ministara BiH usvojilo je u julu 2015. Okvirnu strategiju za provedbu Istanbulske konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015–2018. Bosna i Hercegovina je tako među prvim državama u cijeloj Evropi koja je usvojila javnopolitički dokument za provedbu Konvencije, čime se obavezala … Continued

Obilježavanje Osmog marta u Parlamentu Federacije BiH

Sarajevski otvoreni centar, kao organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBT (lezbejki, gejeva, biseksualnih i trans*) osoba i žena, na Osmi mart putem aktivnosti u Parlamentu Federacije BiH, zalaganje za ravnopravnost spolova i ljudska prava žena smješta u institucije vlasti. Tematska sjednica – Trenutno stanje ljudskih prava žena u Federaciji BiH … Continued

Upoznajte učesnice i učesnike Akademije ravnopravnosti 2016.

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica/ka, liderki/a političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Druga generacija Akademije ravnopravnosti ima četiri modula i  trajatće od februara do juna 2016. Babić Ana je rođena 1958. godine. Diplomirala je … Continued

Akademija ravnopravnosti, osvrt na studijsku posjetu Zagrebu

Od 12-14. oktobra učesnici i učesnice Akademije ravnopravnosti boravili_e su u Zagrebu. Fokus ove studijske posjete je bio na upoznavanju procesa koji su doveli do integracije Republike Hrvatske u EU kao i upoznavanje sa radom institucija Republike Hrvatske u oblasti ravnopravnosti spolova.