Rodno osjetljiv jezik će se koristiti na univerzitetskim diplomama

unsa_logoSarajevski otvoreni centar je početkom godine Agenciji za ravnopravnost spolova uputio Zahtjev za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (ZORS). Osnov za pokretanje ovakvog zahtjeva leži u činjenici da Univerzitet u Sarajevu na diplomama koje izdaje po završetku prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, ne koristi rodno osjetljiv jezik te se titule na diplomama pišu isključivo u muškom rodu, što je u direktnoj suprotnosti sa odredbama ZoRS-a.

S tim u vezi Agencija za ravnopravnost spolova je blagovremeno izdala preporuku, kojom nalaže nadležnom Ministarstvu civilnih poslova BiH da donese Pravilnik o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja.

Sarajevski otvoreni centar je nadalje uputio dopis Ministarstvu civilnih poslova u kojem je zahtijevano da se dostavi informacija da li je u procesu izrada ovakvog jednog Pravilnika na što je dobijen pozitivan odgovor.

Pomenuto Ministarstvo se također obavezalo da će Sarajevski otvoreni centar biti blagovremeno obaviješten o procesu usvajanja Pravilnika, koji će biti usklađen sa ZoRS-om. Sarajevski otvoreni centar će nastaviti da prati ovaj slučaj te da li zaista i postoji usaglašenost Pravilnika sa ZORS-om, a u narednom periodu će imati i druge zagovaračke aktivnosti u vezi pitanja rodne ravnopravnosti u BiH.