Čitanja u izolaciji: FEMINIZAM

Sarajevski otvoreni centar je kroz svoj rad na pravima žena izdao veliki broj knjiga, udžbenika i publikacija s ciljem edukacije i širenja ideje feminizma. Neke od njih su ti možda završile u bookmarku i potpuno su zaboravljene, za neke nisi imala_o vremena uprkos dobroj volji, neke si već pročitala_o ali je to bilo mnogo davno, a za neke nisi nikad ni čula_o. U svakom od ovih slučajeva, sada je savršena prilika da pročitaš bar neke od njih.

Mi te podsjećamo na naša feministička izdanja i dajemo ideju kako da korisno provedeš vrijeme u izolaciji i iz nje izađeš feministički još načitanija_i.

Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka

Ova knjiga je odlično gradivo upravo za one koji se boje riječi FEMINIZAM ili su je pogrešno shvatili/e, kao i za one koji/e su neke lekcije zaboravili/e, preskočili/e ili ih nisu imali prilike čuti. Ako ste pak jedna/jedan od onih koji/a na riječ feminizam zamišljaju raznorazne rogobatne zvijeri, ova je knjiga vaš prvi korak sa suočavanjem sa činjenicom da su zvijeri ustvari oni/e. koji/e su vas hranili/e lažnim istinama i hrabrili/e vas da nastavite misliti onako kako vam nalažu i nikako drugačije. Nemojte se bojati, feminizam je već svuda oko vas, samo ga morate upoznati. Ova knjiga će svakako pomoći.

Čitaj ovdje.

Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacije jedne kontrakulture

Ovaj rukopis bavi se fenomenom ženskog pokreta kao izuzetno značajnim akterom civilnog društva. Kako autorica objašnjava u uvodnom poglavlju, društveni pokreti izrazito su važna pokretačka snaga svakog civilnog društva, pa i društva općenito, a ženski pokret (i generalno, pozicija žene u društvenim pokretima, civilnom društvu i društvenom i političkom diskursu) neizostavan je pri razmatranju društvenog razvoja u svim njegovim dimenzijama. Najznačajniji dio ovog rukopisa svakako je empirijsko istraživanje autorice, koja je dubinskim intervjuima sa aktivistkinjama iz Bosne i Hercegovine pokušala doći do odgovora na pitanje: da li uopće postoji ženski pokret u BiH danas.

Čitaj ovdje.

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Knjiga koja pokušava predstaviti sliku svijeta žena u vremenu kada se život vrtoglavo ubrzao – ideologizirao, indus-trijalizirao, psihoanalizirao, tehnologizirao, mobilizirao, komercijalizirao, relativizirao, konfekcionalizirao. Zaborav, sjećanje i žene tri su osnovna pojma koja određuju ovu knjigu.

Čitaj  ovdje.

Feministička čitanja društvenih fenomena

Ova knjiga je rezultat zajedničkog rada polaznica i polaznika Feminističke škole Žarana Papi. Budući da autorice i autor dolaze iz različitih profesionalnih sfera i različitih polja interesovanja, utoliko je i ova knjiga protkana interdisciplinarnim pristupom različitim društvenim fenomenima (abortus, brak, homoseksualnost, matrijathat jezik…), što ovu knjigu čini dodatno zanimljivom koliko i edukativnom.

Čitaj ovdje.

Liderke izbliza

Kakva studija je u pitanju, najbolje ćemo objasniti riječima recenzentice Slobodanke Markov: ++Jelena Milinović je napravila pionirski korak u proučavanju liderstva žena u Bosni i Hercegovini budući da se radi o sredini koja nije imala tradiciju ženskog liderstva, već izrazito konzervativan stav prema ženama u javnoj sferi. Ona je pokazala kako su lične, porodične i društvene okolnosti delovale na “izrastanje”, stasavanje liderki u kontekstu evropske poluperiferije.” Disertacija je pisana jasnim jezikom i dobrim stilom, zanimljivo i angažovano, što je čini potencijalno dostupnom širokom krugu čitalaca.

Čitaj ovdje.

One su naše danas

Razgovori o hrabrim ženama koje nisu pristajale na slijepu poslušnost i koje su prkosile pravilima okoline u kojoj su živjele i borile se za bolje prilike inspirišu na traganje …. traganje kroz vrijeme za pojedinkama koje su pomjerale granice ustaljenog načina ponašanja u svijetu, nekonformističkim djelovanjem u svojoj okolini, i šire. Upravo je to radila grupa ljudi koja je stvorila ovu knjigu– razgovarali su i tragali – dijeleći uvjerenje da je feminizam važan i da je važno ponovno čitati historiju.

Čitaj ovdje.

Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike

Ovaj zbornik je naš najnoviji doprinos izučavanju rodne ravnopravnosti, i to namijenjen studetima_cama društvenih nauka u BiH. Ovaj zbornik udžbeničkog karaktera rezultat je poduhvata bh. akademskih radnika i radnica i stručnjakinja i stručnjaka iz prakse, koji/e su se okupili/e sa zajedničkom namjerom, da se na jedan sveobuhvatan i analitičan način predstave rodne teorije, istorija feminističke borbe i pravni okviri, zakoni, politike, institucije, strategije i alatke za ostvarivanje rodne ravnopravnosti s fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Ovaj prvi bh. uvod u rodne studije treba da posluži kao alatka i osnova za daljnje urodnjavanje nastavnih procesa i planova na bh. visokoškolskim ustanovama.

Čitaj ovdje.