Oznaka: politicke stranke

Istraživanje stavova političkih partija o ljudskim pravima LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini

Kao aktivni sudionici političkog i bitni faktori društvenog života te dominantni sudionici političke borbe, političke partije su sklone iskazivanju mišljenja i stavova o raznovrsnim političkim, pravnim, društvenim, ekonomskim i drugim pitanjima, bilo kroz svoje osnivačke akte i političke programe, javne istupe svojih članova i članica te konkretne partijske aktivnosti i zakonodavne inicijative. Međutim, kada se … Continued

Poziv političkim partijama u BiH da ispune naš upitnik o stavovima o ljudskim pravima LGBTI osoba

Nakon što smo nedavno proveli_e istraživanje stavova pojedinačnih parlamentarnih zastupnika i zastupnica u pogledu poštivanja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, prepoznata je potreba da se postojeći nalazi dopune i upotpune nalazima o stavovima političkih partija u BiH. Opredijelili_e smo se za sistematičan pristup kroz neposredno istraživanje stavova političkih partija o ljudskim pravima LGBTI osoba … Continued

VIDEO: Šta političke partije i parlamentarni zastupnici_e mogu učiniti za ljudska prava LGBTI osoba?

U Bosni i Hercegovini, političke partije, pa i zakonodavna tijela u kojima djeluju, nisu pokazale dovoljnu niti konstantnu podršku i zaštitu LGBTI zajednici. U svojim programskim deklaracijama i statutima političke stranke najčešće pišu o tome da žele da se bore za prava svakog građanina_ke, te za svačiju slobodu bez obzira na njihova određenja i opredjeljenja. … Continued

Lideri i liderke u ravnopravnosti: Šta političke partije mogu učiniti za ljudska prava LGBTI osoba u BiH?

Vlast Bosne i Hercegovine ima dužnost da provodi svoje zakone, kao i pravne obaveze postavljene međunarodnim konvencijama, od kojih je jedna od najvažnijih Evropska konvencija o ljudskim pravima. U Konvenciji se tačno nalaže da svaka osoba treba da uživa sva prava bez obzira na bilo koji društveni, politički, nacionalni ili neki drugi status. Međutim, uprkos … Continued

Poziv na trening o pravima LGBTI osoba za predstavnike/ce političkih partija u BiH

Sarajevski otvoreni centar organizuje trening koji je namijenjen članicama i članovima partijskih organa (kantonalni, regionalni ili glavni odbori) političkih stranaka iz BiH. Tokom treninga regionalni i domaći eksperti_ce će učesnicima_cama predstaviti stanje u oblasti ljudskih prava LGBT osoba u BiH, s naglaskom na dobre regionalne prakse i politike koje doprinose poboljšanju stanja prava ove marginalizovane … Continued

Novi priručnik: Kako političke stranke mogu raditi na pravima LGBT osoba

Višegodišnji rad na zagovaranju prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba u Bosni i Hercegovini, jednoj od najkomplikovanijih država Evrope, naučio nas je jednoj stvari: bez značajnije podrške političkih stranaka stanje ljudskih prava LGBT osoba neće se popraviti. Upravo kako bi se odnosi između organizacija civilnog društva i političkih stranaka intenzivirali, odlučili smo da … Continued