Poziv na trening o pravima LGBTI osoba za predstavnike/ce političkih partija u BiH

polit strankeSarajevski otvoreni centar organizuje trening koji je namijenjen članicama i članovima partijskih organa (kantonalni, regionalni ili glavni odbori) političkih stranaka iz BiH. Tokom treninga regionalni i domaći eksperti_ce će učesnicima_cama predstaviti stanje u oblasti ljudskih prava LGBT osoba u BiH, s naglaskom na dobre regionalne prakse i politike koje doprinose poboljšanju stanja prava ove marginalizovane grupe.

Trening će se održati 23. i 24. aprila, u Sarajevu. Rok za prijave je do 15. april.

Zašto se prijaviti?

Pitanje prava LGBT osoba je pitanje ljudskih prava svih osoba te se u stvarnosti o pravima LGBT osoba trebaju da bave političke stranke svih ideologija: od kranje desnice pa do krajnje ljevice.

Sarajevski otvoreni centar je u dosadašnjem radu pratio rad političkih stranaka i njihov odnos prema LGBT osobama kao marginalizovane skupine u našem društvu. Pored osjetnog napretka i veće otvorenosti političkih stranaka da se bave ovom temom u odnosu na period od prije nekoliko godina i dalje je među članovima/cama stranaka evidentan manjak informacija kada su u pitanju ljudska prava LGBT osoba te ne postoji svijest o potrebama definisanja i uvođenja LGBT senzitivnih politika u rad i dokumente političkih stranaka. Sarajevski otvoreni centar je iz tog razloga namijenio spomenutu edukaciju upravo članstvu političkih stranaka s posebnim osvrtom na pitanja životnih zajednica parova istog spola, proces promjene spola te nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama.

Ko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu članice i članovi partijskih organa iz kantonalnih, regionalnih ili glavnih odbora političkih stranaka iz BiH. Da bi se prijavili potrebno se javiti na e-mail adresu [email protected] sa sljedećim informacijama: ime i prezime, stranka, uloga/pozicija u stranci, te da li vam je potreban smještaj u Sarajevu. Broj mjesta je ograničen, a putne troškove, hranu i troškove smeštaja snosi organizator treninga.

Draft programa možete pogledati ovdje.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail [email protected] ili na broj telefona: 033/551-000.