Istraživanje stavova političkih partija o ljudskim pravima LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini

Kao aktivni sudionici političkog i bitni faktori društvenog života te dominantni sudionici političke borbe, političke partije su sklone iskazivanju mišljenja i stavova o raznovrsnim političkim, pravnim, društvenim, ekonomskim i drugim pitanjima, bilo kroz svoje osnivačke akte i političke programe, javne istupe svojih članova i članica te konkretne partijske aktivnosti i zakonodavne inicijative. Međutim, kada se radi o LGBTI osobama, odnosno o njihovim ljudskim pravima i slobodama te o njihovom položaju u društvu, opći dojam je da su političke partije u BiH u znatno manjoj mjeri sklone ispoljavanju svojih mišljenja i stavova, naročito jasno i javno. Malobrojna javno iskazana mišljenja i stavovi o LGBTI populaciji su nerijetko negativni, a katkad i uvredljivi i/ili diskriminatorni prema pripadnicima i pripadnicama ove populacije.

Usljed nedostatka relevantnih i recentnih istraživanja o stavovima političkih partija o ovom pitanju, nametnula se potreba za neposrednim ispitivanjem stavova političkih partija o ljudskim pravima LGBTI osoba primjenom pouzdanih i priznatih naučnoistraživačkih metoda i načela. Cilj je bio da se stekne cjelovita slika o stavovima političkih subjekata u BiH o ljudskim pravima LGBTI osoba, kao i o stvarnom stanju stvari u vezi s položajem LGBTI osoba u bh. društveno-političkom i pravnom kontekstu. Prikupljena saznanja poslužit će kao podloga za planiranje i implementaciju daljih zagovaračkih, informativnih, edukativnih i drugih aktivnosti SOC-a i drugih organizacija i institucija, ali i pojedinaca i pojedinki posvećenih zaštiti i promicanju ljudskih i manjinskih prava bez diskriminacije.

Autorica: Lejla Selmanović

Urednik: Amil Brković

Preuzmite publikaciju ovdje