Oslobođenje.ba: Prava LGBT osoba: 2015. može samo biti bolja od 2014.

osloSarajevski otvoreni centar je danas, povodom 17. maj, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, organizovao predstavljanje izvještaja i diskusiju pod imenom “Uloga političkih stranaka u unapređenju prava LGBT osoba u BiH – stanje u 2014. i pogled u budućnost”.

Ovu aktivnost podržavaju Ambasada SAD-a BiH i Fond otvoreno društvo BiH.

Objavljivanjem Rozog izvještaja, godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, već četvrtu godinu zaredom, Sarajevski otvoreni centar nastavlja sa svojim intenzivnim zagovaračkim radom u oblasti prava LGBT osoba.

“Iako su 2014. godinu na neki način pojeli skakavci, treba istaći tri ključna događaja. Prvo, neuspjeh policije da obezbjedi festival LGBT filma Merlinka, koji je rezultirao napadom huligana. Drugo, otvaranje MUP-a Kantona Sarajevo za intenzivniju saradnju, koja je rezultirala edukacijom 1300 policajaca/ki. I treće, donošenje revolucionarne presude Ustavnog suda BiH, koji je vrlo jasno rekao da BiH nije zagarantovala pravo na javno okupljanje kada su u pitanju LGBT događaji i time, kao najviša sudska instanca u državi, potvrdio ugroženost prava LGBT osoba”, istaknu0 je Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra.

Kako bi se unaprijedila prava LGBT osoba, Sarajevski otvoreni centar u Rozom izvještaju i ove godine predlaže tri prioritetne mjere koje nadležne institucije trebaju poduzeti.

Također, predstavljeni su rezultate praćenja stavova predstavnika političkih stranaka u predizbornim kampanjama za Opšte izbore 2014. godine kada su u pitanju prava LGBT osoba.

Emina Bošnjak, rukovoditeljica programa Sarajevskog otvorenog centra, tim je povodom istakla:
“Ovim publikacijama nudimo preporuke da daljnje djelovanje političkih stranaka, pozivajući ih da u narednom periodu razrade konkretne programe i politike vezane za ljudska prava LGBT osoba, te da intenziviraju saradnju sa organizacijama civilnog društva”.

Nakon ove prezentacije, u drugom dijelu ovog događaja, organizovana je diskusija sa zastupnicom i zastupnikom Parlamentarne skupštine BiH i predstavnikom civilnog društva.

Kristina Ljevak, moderatorica ove diskusije, sa svojim sagovornicima Majom Gasal Vražalica (DF), Damirom Arnautom (SBB) i Mervan Miraščijom (Fond otvoreno društvo BiH) diskutovala je o odnosu političkih stranaka prema pravima LGBT osobama i mogućnostima unapređenja njihovog djelovanja u narednom periodu.

Predstavljanje izvještaja i diskusija su dio programa Sarajevskog otvorenog centra oko 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT), koji je u cijelosti dostupan na http://soc.ba/program-sarajevskog-otvorenog-centra-povodom-17-maja-idahot-a/.

Ovom prilikom najavljujemo i tematsku sjednicu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH (PSBIH) o pravima LGBT osoba, koja će se održati 19. maja u 12 sati u samoj zgradi PSBIH.

Ova tematska sjednica predstavlja historijski presedan u dosadašnjem radu zakonodavnih institucija u BiH na pitanjima od značaja za lezbejke, gej, biseksualne i transrodne osobe, kao prva takva sjednica bilo kojeg zakonodavnog tijela u BiH.

oslobodjenje.ba