VIDEO: Šta političke partije i parlamentarni zastupnici_e mogu učiniti za ljudska prava LGBTI osoba?

U Bosni i Hercegovini, političke partije, pa i zakonodavna tijela u kojima djeluju, nisu pokazale dovoljnu niti konstantnu podršku i zaštitu LGBTI zajednici. U svojim programskim deklaracijama i statutima političke stranke najčešće pišu o tome da žele da se bore za prava svakog građanina_ke, te za svačiju slobodu bez obzira na njihova određenja i opredjeljenja. Ali, u veoma rijetkim slučajevima se to odnosi na LGBTI zajednicu, te iako se možda nazire podrazumijevanje LGBTI zajednice u tim „opredjeljenjima“, vrlo rijetko se to i izričito napiše. Zašto se ova zajednica i njena povorka ponosa tretira kao politička igra u kojoj podrška znači manje, a osuda više glasova? Ako se sve političke partije stvarno bore za prava i jednakost svakog građanina i svake građanke, zašto su neki_e jednakiji_e od drugih?

Sarajevski otvoreni centar kreirao je resurse za političke stranke i parlamentarne zastupnike_ce u BiH sa konkretnim prijedlozima šta mogu učiniti za ljudska prava LGBTI osoba. U videu pogledajte naše prijedloge: