“Feminizam je način života, vrijednost koju živimo” – Održano prvo predavanje Feminističke škole Žarana Papić

U subotu 18.07.2020. godine otvorili smo Feminističku školu “Žarana Papić” za 6. generaciju koja broji 27 polaznika_ca iz čitave Bosne i Hercegovine.

Školu smo započele prvim predavanjem koje je održala Jasmina Čaušević, magistrica rodnih studija i autorica brojnih istraživanja u oblasti queer studija i feminizma. Prije 250 godina, iako je ovakvih ideja sporadično bilo i u srednjem vijeku, uvidjelo se da je obrazovanje žena glavna pretpostavka da bi mogle da pokažu svoje sposobnosti i postanu ekonomski nezavisne, ali i da ravnopravno učestvuju u političkom životu – budu politički subjekti i dobiju političku moć. Ipak, umjesto da postane osnova daljeg intelektualnog i svakog drugog djelovanja žena, obrazovanje je postalo način reprodukcije represivnog, patrijarhalno definisanog, diskursa moći. Kroz povezivanje aktivizma i teorije, predstavio se historijski pregled javljanja određenih studija – ženskih, feminističkih, LGBT/queer, rodnih i ostalih – pokušalo se odgovoriti na pitanja kako obrazovanje i znanje mogu postati i mjesto de/konstrukcije i kakve su pozicije i perspektive feminističkih i ostalih studija u formalnom obrazovanju.

Cilj sesije bio je  pokazati šta alternativni kursevi, škole i programi nude u odnosu na normirano znanje i kako mu mogu doprinijeti. Učesnici_ce su imali priliku pobliže se upoznati sa različitim valovima feminizma, njegovom podjelom i ideologijom općenito.

Drugi dio predavanja u sklopu Feminističke škole je vodio Alen Kristić, teolog, publicist, prevoditelj i mirovni aktivist. Njegovo predavanje: Feministička teologija, seksualnost i tijelo na primjeru paradigmatičnih ženskih likova iz kršćanske i islamske tradicije uputio je na strategije uz pomoć kojih su snažni ženski subjekti u obje tradicije izobličavani u objekte. Na toj pozadini izložena su temeljna polazišta, ciljevi i metodologije feminističke teologije, koja istodobno predstavlja diskurs, praksu, pokret i duhovnost. U drugom dijelu predavanja Alen Kristić je izložio dosadašnja postignuća i buduće zadatke feminističke teologije, naglašavajući nužnost suradnje sekularnih i religijskih feminizama, što za obje strane predstavlja trajan izazov samokritike i učenja.

Konac predavanja bio je posvećen razgovoru o diskursu o Bogu koji bi bio prije svega čovječan i relevantan za suvremenog čovjeka, dakle istodobno društvenopolitički odgovoran i sposoban ne samo za dijalog različitih religija, nego i za dijalog različitih svjetonazora humanističkog usmjerenja.

Učesnici_ce su na kraju dana izazili zadovoljstvo rekavši da su predavanja prošla u vrlo ugodnoj atmosferi, te ih opisali kao višestruko korisne.

“Feminizam je način života, vrijednost koju živimo.” – Jasmina Čaušević

“Feministička teologija je strastvena potraga za diskursom o Bogu, koji će svako ljudsko biće bez razlike, štoviše sve ono od čega je satkan svijet oko nas, i biljke i životinje, doživjeti kao bezuvjetni doticaj blagosti, nježnosti i ljubavi, a ne kao prijetnju, sputavanje i osudu.” – Alen Kristić