Oznaka: feministicka skola

K O N K U R S za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

Sarajevski otvoreni centar objavljuje K O N K U R S za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u  2017. godini Sarajevski otvoreni centar je 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i … Continued