Oznaka: Feministička škola Žarana Papić

Feministička aktivistička intervencija – RECIMO NE!

U utorak 1. 12. od 9.30 do 10.30 održana je akcija RECIMO NE! na platou ispred Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uz polaznice Feminističke škole Žarana Papić, na akciji su bile i predstavnice udruženja Vive žene iz Tuzle, Medica iz Zenice, Fondacije Cure, kao i građanke/i koje su željele da se uključe u akciju i iskoriste priliku da … Continued

Pregled predavanja Feminističke škole: 27. novembar 2015.

U petak, 27.11.2015. godine održano je predavanje u okviru Modula 4 (Feministička etička i politička teorija), što je ujedno bilo i posljednje predavanje koje je slušala prva generacija Feminističke škole Žarana Papić.

Ajla Demiragić, viša asistentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, govorila je o odnosu feminizama i nacionalizma, tj. o tekstu i kontekstu.

Pregled predavanja Feminističke škole: 21. novembar 2015.

U subotu, 21.11.2015. godine održana su predavanja u okviru Modula 3 (Kultura i ideologija) i Modula 4 (Feministička etička i politička teorija) koja su vodili Nebojša Jovanović, doktor rodnih studija, i Amila Ždralović, magistrica socioloških nauka i viša asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Feministička čitanja društvenih fenomena

Autorice i autor: Aida Spahić, Amira Hasanović, Bojana Vasić, Dajana Cvjetković, Dalila Mirović, Delila Hasanbegović, Elma Čavčić, Izudin Karić, Jasmina Čaušević, Maida Salkanović, Maida Zagorac, Marina Veličković, Melisa Tolja Mešić, Mersiha Jašarević, Selma Mustačević, Tanja Grabovac Feministička čitanja društvenih fenomena Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar (2015)

Pregled predavanja Feminističke škole: 7. novembar 2015.

U subotu, 7.11.2015. godine održana su predavanja u okviru Modula 3 (Kultura i ideologija) i Modula 4 (Feministička etička i politička teorija) koje su vodili Nebojša Jovanović, doktor rodnih studija, i Damir Banović, magistar prava i viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Pregled predavanja Feminističke škole: 24. oktobar 2015.

U subotu, 24.10.2015. godine održana su predavanja u okviru Modula 3 (Kultura i ideologija) i Modula 4 (Feministička etička i politička teorija) koje su vodili Nebojša Jovanović, doktor rodnih studija, i Amila Ždralović, magistrica socioloških nauka i viša asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i zagovaračko-aktivistički seminar koji je vodila Tijana Cvjetićanin.

Pregled predavanja Feminističke škole: 20. juni 2015.

U subotu 20. juna održana su predavanja u okviru modula, koje slušamo u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić. Sandra Zlotrg, lektorica i profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, na svom predavanju otvorila je brojna pitanja vezana za feminističko čitanje lingvistike. Postoji li i zašto bi uopće postojala feministička lingvistika? Zašto je prava tema rod i … Continued