Feministička aktivistička intervencija – RECIMO NE!

akcija 2U utorak 1. 12. od 9.30 do 10.30 održana je akcija RECIMO NE! na platou ispred Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uz polaznice Feminističke škole Žarana Papić, na akciji su bile i predstavnice udruženja Vive žene iz Tuzle, Medica iz Zenice, Fondacije Cure, kao i građanke/i koje su željele da se uključe u akciju i iskoriste priliku da u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama skrenu pažnju na nesiguran finansijski položaj sigurnih kuća u čitavoj BiH, a posebno u Federaciji. Akcija se odigrala za vrijeme održavanja rasprave u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.

Sa skupa je poručeno da sigurne kuće zaslužuju i imaju zakonsko pravo na podršku države, kao i to da sigurnost žrtava nasilja ne smije biti manje važna od udobnosti političara! Naime, jedna sigurna kuća koja obezbjeđuje smještaj za 25 žrtava nasilja u porodici, godišnje treba u prosjeku 240.000 KM da bi funkcionisala. U Nacrtu Budžeta FBiH za 2016. godinu, za svih šest sigurnih kuća u FBiH predviđeno je ukupno 162.000 KM, kao i u prethodnom budžetu. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici propisuje da je Federacija BiH dužna učestvovati u finansiranju sigurnih kuća u visini od 70% sredstava. Federacija BiH trenutno obezbjeđuje tek deseti dio sredstava za funkcionisanje sigurnih kuća. Nacrt Budžeta za 2016. godinu pokazuje da se namjerava nastaviti sa tom praksom. Istovremeno se samo za smještaj i troškove ministara izdvaja 226.000 KM godišnje.

Također, skrenuta je pažnja i na to da Zakon o zaštiti od nasilja u porodici treba da štiti žrtve nasilja. Država treba da sarađuje sa nevladinim organizacijama koje pružaju takvu pomoć i zaštitu i da zajedno sa njima osigura što bolji tretman žrtava nasilja. Na to je pristala kada je potpisala Istanbulsku konvenciju. Predloženim Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Ministarstvo prijeti da ostavi žrtve i bez pomoći koju su do sada dobijale!

Ponuđeni su odgovori zašto je ovaj nacrt neprihvatljiv:

  • Zato što primorava sigurne kuće da se registruju kao ustanove,
  • Zato što bi se na taj način povećali njihovi troškovi i usložnila organizaciona struktura,
  • Zato što je upitno da li bi uopšte mogle nastaviti sa radom u takvim okolnostima!
  • Zato što nije uslađen sa postojećom legislativom,
  • Zato što produbljuje razlike između entitetskih legislative,
  • Zato što stavlja žrtve nasijja u FBiH u nepovoljniji položaj u odnosu na RS, što je diskriminacija.

Zbog svega navedenog, zahtijevano je da se navedeni nacrt povuče iz parlamantarne procedure i da se potrebne izmjene i dopune izrade u partnerskom dogovoru sa organizacijama koje pružaju pomoć žrtvama nasilja.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).