Feministička čitanja društvenih fenomena

Autorice i autor: Aida Spahić, Amira Hasanović, Bojana Vasić, Dajana Cvjetković, Dalila Mirović, Delila Hasanbegović, Elma Čavčić, Izudin Karić, Jasmina Čaušević, Maida Salkanović, Maida Zagorac, Marina Veličković, Melisa Tolja Mešić, Mersiha Jašarević, Selma Mustačević, Tanja Grabovac

Feministička čitanja društvenih fenomena

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar (2015)