Zakon o zabrani diskriminacije

Zagovaramo izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH u skladu sa preporukama Evropske komisije iz Struktuiranog dijaloga o pravosuđu i Izvještaja o napretku (Progress Report). Cilj nam je usklađivanje zakona s pravnom stečevinom Evropske unije, kao i efikasna primjena zakona. Takođe, zagovaramo izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH tako da jasno definiraju osnove na kojima je diskriminacija zabranjena i da se eksplicitno navedu: rod, spol, seksualna orijentacija, rodni identitet i spolne karakteristike.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH možete pronaći OVDJE.

09/09/2015
Bosnia Daily: Radna grupa raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, zajedno sa članicama radne grupe, pored ostalih prijedloga, saslušalo je i prijedloge koje je uz pomoć respektabilnih...

14/07/2015
Proces pridruživanja Europskoj uniji potiče rad izvršne vlasti BiH na LGBT pravima

Ovakva praksa direktno je kršenje Zakona o zabrani diskriminacije BiH kojim je predviđeno da se svi zakoni BiH, entiteta i kantona usklade s njegovim...

29/05/2015
2012-2014: dokumentovano 30 slučajeva diskriminacije LGBT osoba u BiH, stvarni broj mnogo veći

Slučajevi diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta: 30 slučajeva u 2 godine, najgore u oblasti obrazovanja, pružanju usluga, te diskriminacija...

13/05/2015
Inicijativa radi na prijedlozima za reformu Institucije ombudsmena/ombudsmana

9. i 10. maja organizacije civilnog društva okupljene u koaliciju pod nazivom Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, čiji rad koordinira Sarajevski otvoreni...

04/05/2015
Novi policy paperi vezani za Zakon o zabrani diskriminacije i strategiju borbe protiv diskriminacije

Diskriminacija je zabranjena Ustavom BiH, ustavima entiteta, međunarodnim ugovorima te nacionalnim zakonodavstvom i drugim relevantnim pravnim...

31/03/2015
Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU

Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU - Stručna analiza...