Proces pridruživanja Europskoj uniji potiče rad izvršne vlasti BiH na LGBT pravima

SOC logo 1 - 001Vijeće ministara BiH je na 11. sjednici održanoj 17.06.2015. godine, razmotrilo i usvojilo Informaciju o sedmom sastanku Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, održanom u Sarajevu 25. i 26.9.2014. godine, te primilo na znanje zajedničku izjavu Privremenog odbora nakon održanog sedmog sastanka. S tim u vezi, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zaprimilo je Obavijest o zaključcima Vijeća ministara koji između ostalog, sadrže set pitanja koji se odnose na zaštitu LGBT osoba u BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ovim povodom kontaktiralo je Sarajevski otvoreni centar za pomoć u pružanju adekvatnog odgovora na pitanja koja se tiču obuka za podizanje svijesti i senzibilizaciju tijela za provođenje zakona i medija, diskriminaciju LGBT osoba u BiH, te zakonsku zaštitu i adresiranje seksualne orijentacije i rodnog identiteta u zakonima i strategijama u zemlji. Pored već navedenih oblasti, Ministarstvo za ljudska prava zatražilo je informaciju o tome koje su obuke s ciljem podizanja svijesti o pravima LGBT osoba i za koje ciljne skupine organizovane od strane Sarajevskog otvorenog centra.

Sarajevski otvoreni centar informisao je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da osim Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nijedna druga državna institucija nije organizovala obavezne obuke senzibilizacije o LGBT pravima za svoje uposlenike_ce, kao i da većina zakona na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou ne uključuje seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Ovakva praksa direktno je kršenje Zakona o zabrani diskriminacije BiH kojim je predviđeno da se svi zakoni BiH, entiteta i kantona usklade s njegovim odredbama.

Više informacija kao i tekst samog dopisa možete naći na sljedećem linku.