Zakon o zabrani diskriminacije

Zagovaramo izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH u skladu sa preporukama Evropske komisije iz Struktuiranog dijaloga o pravosuđu i Izvještaja o napretku (Progress Report). Cilj nam je usklađivanje zakona s pravnom stečevinom Evropske unije, kao i efikasna primjena zakona. Takođe, zagovaramo izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH tako da jasno definiraju osnove na kojima je diskriminacija zabranjena i da se eksplicitno navedu: rod, spol, seksualna orijentacija, rodni identitet i spolne karakteristike.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH možete pronaći OVDJE.

Ženeva: SOC predstavio preporuke za unaprijeđenje prava LGBT osoba i žena u BiH

Sarajevski otvoreni centar je u četvrtak, 9. oktobra na UPR predsesiji (UPR pre-session) predstavio izlaganje i preporuke koje bi doprinijele unapređenju prava LGBT osoba i...

Evropska unija: Potrebno je uvrstiti definiciju seksualne orijentacije i rodnog identiteta u zakon

Bh. organizacije civilnog društva, među kojima je bio i Sarajevski otvoreni centar, su krajem aprila poslale otvoreno pismo Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske...

Ljudska prava tema na sjednici EU-BiH strukturisanog dijaloga

Nakon što su učestvovale na seminaru 7. marta i uputile otvoreno pismo Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj...

OCD pozivaju institucije BiH i EU da Struktuisani dijalog o pravosuđu učine transparentnijim i efikasnijim

Otvoreno pismo bh. organizacija civilnog društva Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj komisiji STRUKTUISANI...

Diskriminacija i zločin iz mržnje kao prioriteti za EU

Nakon prošlosedmične posjete evropskog komesara za proširenje i politiku susjedstva Bosni i Hercegovini, Štefana Fülea, tokom koje je razgovarao s velikim brojem...

Predstavnici Evropskog Parlamenta procijenili stanje LGBT prava u BiH

Šestog februara je Evropski parlament usvojio tri godišnja izvještaja o procesu pristupa Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru, nakon što je prošlog...