2012-2014: dokumentovano 30 slučajeva diskriminacije LGBT osoba u BiH, stvarni broj mnogo veći

soc_mljpiiSarajevski otvoreni centar je 27. maja odgovorio na dopis Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i dostavio statističke podatke ovom ministarstvu o slučajevima diskriminacije LGBT osoba u BiH, koje smo dokumentovali od 2012. godine, zaključno sa 21. majem 2015. godine, podatke o strukturalnoj diskriminaciji, i relevantne statističke podake iz istraživanja problema i potreba LGBT zajednice i istraživanja stavova javnog mnijenja u BiH prema homoseksualnosti i transrodnosti vršenih tokom 2013. godine, a koji su vezani za diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Od 1. oktobra 2012. do 31. decembra 2014. godine, Sarajevski otvoreni centar je dokumentovao ukupno 30 slučajeva diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Evidentni su slučajevi pozivanja na diskriminaciju u medijima, u pružanju usluga, u oblasti obrazovanja, te diskriminacija dobrovoljnih darivatelja krvi, na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je 11. maja 2015. godine uputilo dopis Sarajevskom otvorenom centru, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, Ustavnom sudu BiH, Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, Gender centrima FBiH i RS-a i Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, u cilju prikupljanja statističkih podataka radi izvještavanja Vijeća ministara BiH o pojavama diskriminacije u BiH, između ostalih, i na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, u okviru aktivnosti ministarstva koje se odnose na sačinjavanje izvještaja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za period 2012-2014. godine.

Na sljedećim linkovima možete pronaći dopis Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, kao i odgovor Sarajevskog otvorenog centra.