Javne politike

09/11/2018
Sarajevski otvoreni centar zahtijeva najmanje 40% ministrica u Vladi Kantona Sarajevo

Sarajevski otvoreni centar zahtijeva da stranke koje čine novu skupštinsku većinu u Kantonu Sarajevo (Demokratska fronta, Narod i pravda, Naša stranka, Savez za bolju...

07/09/2018
Medijima povodom Opštih izbora 2018.

Molba za promovisanje principa rodne ravnopravnosti i ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca uoči predstojećih...

28/06/2018
Korak ka ostvarivanju stvarne rodne ravnopravnosti u Kantonu Sarajevo

20. juna 2018. održana je radionica "Kako do većeg poštovanja ljudskih prava žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo? Zajedno do...

18/05/2018
Izvještaj EK: BiH stagnira u oblasti ljudskih prava žena i LGBTI osoba

Europska komisija je 17. aprila 2018. godine objavila izvještaj koji prethodi samom mišljenju o aplikaciji BiH za članstvo u EU, a tokom 2018. godine bit će objavljeno...

26/04/2018
Utvrđen Prijedlog Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u Federaciji BiH: potrebna unapređenja

Nakon dva prijedloga zakona ( jedan od Vlade FBiH i drugi od SDPa) i nekoliko pokušaja da se regulira ova oblast u Federaciji BiH i harmonizira praksa biomedicinski...

12/04/2018
BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini stupio je na snagu u septembru 2016. godine. Zakonom je uvedena i obaveza formiranja Vijeća za sport BiH,...