Javne politike

18/05/2018
Izvještaj EK: BiH stagnira u oblasti ljudskih prava žena i LGBTI osoba

Europska komisija je 17. aprila 2018. godine objavila izvještaj koji prethodi samom mišljenju o aplikaciji BiH za članstvo u EU, a tokom 2018. godine bit će objavljeno...

26/04/2018
Utvrđen Prijedlog Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u Federaciji BiH: potrebna unapređenja

Nakon dva prijedloga zakona ( jedan od Vlade FBiH i drugi od SDPa) i nekoliko pokušaja da se regulira ova oblast u Federaciji BiH i harmonizira praksa biomedicinski...

12/04/2018
BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini stupio je na snagu u septembru 2016. godine. Zakonom je uvedena i obaveza formiranja Vijeća za sport BiH,...

10/04/2018
Upućeni amandmani na Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

U cilju unapređenja trenutne regulacije porodiljskog odsustva i zaštite od diskriminacije (usklađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH), zastupnica u Predstavničkom...

11/12/2017
Predsjedavajuća Komisije za jednakopravnost spolova Parlamenta Federacije BiH, Jasna Duraković, o problemu nasilja u porodici

Povodom glovalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2017, Sarajevski otvoreni centar razgovara sa Jasnom Duraković, zastupnicom u Parlamentu Federacije...

29/11/2017
KAMPANJA: Prepoznaj seksualno uznemiravanje!

Od 29. novembra do 13. decembra 2017, a u okviru Globalne kampanje povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Sarajevski otvoreni centar postavlja u javni prostor...