Korak ka ostvarivanju stvarne rodne ravnopravnosti u Kantonu Sarajevo

20. juna 2018. godine u Sarajevu u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Sarajevskog otvorenog centra održana je radionica pod nazivom Kako do većeg poštovanja ljudskih prava žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo? Zajedno do rješenja!

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Amela Dautbegović  je u svom uvodnom obraćanju iskazala potrebu diskusije i rada na pitanju ljudskih prava žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo te istakla neke od ključnih problema i kršenja ljudskih prava sa kojima se susreće u svom radu. Ministrica je istakla da postoji velika potreba rada na operativnom planu za postizanje stvarne rodne ravnopravnosti u Kantonu Sarajevo, kao i otvorenost za saradnju. Izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, Emina Bošnjak je u svom obraćanju ukazala na činjenicu da rad na pitanju ljudskih prava žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevu već traje duži vremenski period. Činjenica da ni u jednom od kantona Federacije BiH ne postoji operativni plan za provedbu Gender akcionog plana BiH kao i činjenica da kantoni raspolažu sa nekim od najvažnijih nadležnosti (rad, zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, socijalna politika…) koje su iznimno bitne za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava je za Sarajevski otvoreni centar bio pokazatelj da rad na ovom pitanju mora započeti.

Višegodišnji rad se isplati

Tokom 2016. godine, nakon druge generacije Akademije ravnopravnosti  kao njen produkt, u saradnji  Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra, nastala je publikacija Ravnopravnost polova u kantonima Fedracije BiH – pravila, institucije, politike, autora  Saše Savičića. Ova publikacija nudi različite modalitete za rješenje uočenog problema – nepostojanja gender institucionalnih mehanizama i operativnih planova za provedbu Gender akcionog plana BiH u kantonima Federacije BiH. Tokom 2016. i 2017. godine održan je niz sastanaka, okruglih stolova i radionica sa predstavnicima_ama gender institucionalnih mehanizama, organizacija civilnog društva, zastupnika i zastupnica Kantona Sarajevo, kao i nadležnih ministarstava. U novembru 2017. godine održana je radionica Ravnopravnost spolova u Kantonu Sarajevo u okviru koje su razmatrana različita rješenja uočenog problema i koja je označila početak saradnje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Sarajevskog otvorenog centra na pitanju ljudskih prava žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo.

Zajedno do rješenja

Na radionici održanoj 20. juna 2018. prisustvovali_e su predstavnici_e nevladinih organizacija koje djeluju u Kantonu Sarajevo, predstavnici_e Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo, Porodičnog savjetovališta Kantona Sarajevo, Agencije za ravnopravnost spolova BiH te Minstarstva  za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Na radionici se vodila diskusija o tome zašto nam je bitna rodna ravnopravnost, o ljudskim pravima žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo te o postojećim politikama za ravnopravnost spolova. Miroslav Živanović, stručnjak za javne politike je predstavio primjenu javnih politika u Kantonu Sarajevo, a Lejla Hodović iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH je podijelila iskustva rada na akcionim planovima za rodnu ravnopravnost. Učesnici_e radionice su diskutovali_e o primjenama javnih politika za ravnopravnost spolova u institucijama iz kojih dolaze te ukazali_e na postojeće probleme, među kojima je jedan od najvećih bio nepostojanje rodno razvrstanih baza podataka, ali i nedostatak edukacije stručnog osoblja. Radionica je okončana zaključkom da je neophodno da u Kantonu Sarajevo postoji gender institucionalni mehanizam za ravnopravnost spolova, ali i da će se u narednom periodu zajednički pristupiti izradi javne politike za ljudska prava žena i LGBTI osoba kako bi se u Kantonu Sarajevo postigla stvarna rodna ravnopravnost.