Javne politike

Najava javne rasprave “Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – Ka boljim rješenjima”

Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar Vas pozivaju na javnu raspravu Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima. Javna rasprava...

Opština Centar pristupa izradi lokalnog Gender akcionog plana

Izrada lokalnog gender akcionog plana će se realizovati od januara 2016. Sarajevski otvoreni centar i Žene ženama će biti sastavni dio radne grupe te će tako aktivno...

Inicijativa za usklađivanje Zakona o lokalnoj samoupravi Bosansko-podrinjskog kantona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH

Sarajevski otvoreni centar je pokrenuo još jednu inicijativu u cilju zaštite ženskih prava te osiguravanja integrisanja principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou....

U Parlamentu FBiH i NSRS treba da se koristi rodno senzitivan jezik

Sarajevski otvoreni centar je prošle sedmice uputio dopis Komisiji za jednakopravnost spolova Parlamenta Federacije BiH i Odboru jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike...

ARS BiH i Gender centar FBiH odgovorili na zahtjev Mreže za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH

Nakon što je 13.05. 2015. Ženska mreža BiH uputila zahtjev za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i Gender centru...

Inicijativa za izradu lokalnog Gender akcionog plana Općine Centar

Sarajevski otvoreni centar i Udruženje Žene ženama iz Sarajeva, uputile su danas dopis načelniku Općine Centar Dževadu Bećireviću dopis u kojem ga pozivaju na sastanak sa...