Javne politike

01/02/2020
14 SOCovih inicijativa inkorporirano u Gender akcioni plan Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je u decembru 2019. godine održala 49. sjednicu na kojoj je usvojila Gender akcioni plan Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2022. godine. Izradu ovog...

22/01/2019
Aktivnosti programa Prava žena Sarajevskog otvorenog centra u 2018. godini: Zahtijevamo najmanje 40% žena u vladama

Sarajevski otvoreni centar (SOC), kao nezavisna, feministička organizacija civilnog društva, i u protekloj je godini intenzivno radio na ostvarivanju svojih ciljeva koji se...

19/12/2018
SOC uputio zahtjeve za imenovanje vlada u BiH uz poštivanje ZORS-a, a iste možete uputiti i Vi

zastupnicima_ama svih skupština i parlamenata upućeni zahtijevi kojima se zahtijeva da njihove stranke pri pregovorima o imenovanju vlada direktno primjene Zakon o...

09/11/2018
Sarajevski otvoreni centar zahtijeva najmanje 40% ministrica u Vladi Kantona Sarajevo

Sarajevski otvoreni centar zahtijeva da stranke koje čine novu skupštinsku većinu u Kantonu Sarajevo (Demokratska fronta, Narod i pravda, Naša stranka, Savez za bolju...

07/09/2018
Medijima povodom Opštih izbora 2018.

Molba za promovisanje principa rodne ravnopravnosti i ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca uoči predstojećih...

28/06/2018
Korak ka ostvarivanju stvarne rodne ravnopravnosti u Kantonu Sarajevo

20. juna 2018. održana je radionica "Kako do većeg poštovanja ljudskih prava žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo? Zajedno do...