Javne politike

12/04/2018
BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini stupio je na snagu u septembru 2016. godine. Zakonom je uvedena i obaveza formiranja Vijeća za sport BiH,...

10/04/2018
Upućeni amandmani na Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

U cilju unapređenja trenutne regulacije porodiljskog odsustva i zaštite od diskriminacije (usklađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH), zastupnica u Predstavničkom...

11/12/2017
Predsjedavajuća Komisije za jednakopravnost spolova Parlamenta Federacije BiH, Jasna Duraković, o problemu nasilja u porodici

Povodom glovalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2017, Sarajevski otvoreni centar razgovara sa Jasnom Duraković, zastupnicom u Parlamentu Federacije...

29/11/2017
KAMPANJA: Prepoznaj seksualno uznemiravanje!

Od 29. novembra do 13. decembra 2017, a u okviru Globalne kampanje povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Sarajevski otvoreni centar postavlja u javni prostor...

25/10/2017
Test: Da li se Vaše ponašanje može svrstati u seksualno uznemiravanje?

Bilo da ste to uradili svjesno ili ne, možda ste i vi dio problema koji dovodi do seksualnog uznemiravanja i nasilja nad ženama u BiH. Razmislite o navedenim tvrdnjama koje...

24/10/2017
Kako (od)braniti reproduktivna prava od (neo)konzervativnih struja?

Tekst će se posvetiti predstavljanju argumentacije političke desnice protiv seksualnih i reproduktivnih prava žena, sukobu prava na izbor i prava na život kojim je obilježen...