Pregled predavanja Feminističke škole: 14. juni 2016.

U utorak, 14.06.2016. godine održana su predavanja i diskusije izbornih modulaKultura, ideologija, etika i Ravnopravnost spolova i javne politike ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić.

svi

U okviru modula Kultura, ideologija, etika, polaznice_i su sa Nebojšom Jovanovićem razgovarale_i o konceptima i značenjima ideologije, o Foucaultovim razmatranjima historije seksualnosti, kao i analizirale_i jugoslavenske filmove 1970-ih godina (Karpo Godina), “O ljubavnim veštinama” i “Zdravi ljudi za razonodu” u smislu ideoloških matrica u istim.

Nebojša

U okviru modula Ravnopravnost spolova i javne politike, polaznice_i su sa Sašom Gavrićem i Vladanom Vasić planirale_i aktivnosti i izabrale_i teme kojima će se baviti u narednom periodu: analiza rodne ravnopravnosti unutar političkih stranaka i kontekstualiziranje u okviru evropskog spektra stranaka; ravnopravnost spolova na lokalnom nivou u BiH – analiza provedenih mjera predviđenih lokalnim gender akcionim planovima (LGAP) u izabrane dvije/tri općine.

pravni modul

U utorak, 14. juna predavanja počinju u 11h. U okviru izbornog modula 1 (Kultura, ideologija, etika), Danijela Majstorović će govoriti o kulturološkim studijama.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).