O transrodnosti i interspolnosti kroz prizmu zakona i procedura u BiH

 

Sarajevski otvoreni centar i Tuzlanski otvoreni centar pozivaju predstavnike_ce LGBTI zajednice, zdravstvenih ustanova, tijela vlasti i zainteresiranu javnost na panel:

 O TRANSRODNOSTI I INTERSPOLNOSTI KROZ PRIZMU ZAKONA I PROCEDURA U BIH

 24.02.2017.

Tuzla, Američki kutak

13:00 sati

 „Vodič kroz administrativnu proceduru upisa prilagodbe spola  u BiH“, autorice Edite Miftari, za cilj ima da na jednom mjestu jasno i jednostavno opiše i objasni trenutno važeće zakone i procedure koje se tiču upisa promjene spola, izmjene oznake spola u jedinstvenom matičnom broju, ličnog imena, kao i dokumenata koji sadrže izmijenjene informacije. Vodič će poslužiti transrodnim osobama koje treba da se upuste ili su se već upustile u proceduru izmjene ličnih podataka i dokumenata, ali i državnim službenicima i službenicama koji_e obrađuju ovakve predmete, kako bi sama procedura išla što brže i sa što više neophodnih informacija.Transrodne osobe su one osobe čiji je rodni identitet i/ili rodno izražavanje drugačije od tradicionalnih društveno definiranih rodnih uloga i normi. Mada sve transrodne osobe na neki način negiraju, prevazilaze ili se poigravaju tradicionalnim binarnim shvatanjima spola i roda, to ne znači da one nužno žele medicinski modificirati i prilagoditi svoj spol. Osobe koje žele, imaju namjeru ili su već djelomično ili potpuno modificirale svoj spol kako bi ga uskladile sa svojim rodnim identitetom, ili osobe koje su već modificirale svoj spol (što uključuje fizičku i/ili hormonsku terapiju i operacije) nazivaju se transeksualnim osobama.

Publikacija „Tijela koja nadilaze binarnost: Preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa interspolnim osobama u BiH“, autora Pandurević Darka, ima za cilj da analizira položaj interspolnih osoba u Bosni i Hercegovini kroz komparativni prikaz normi, stavova i činjenica zastupljenih u međunarodnim okvirima, s naglaskom na područje EU. Na samom početku izložen je osnovni uvid u pojam interspolnosti i interspolnih osoba, te probleme i glavne prepreke s kojima se interspolne osobe suočavaju. Ove prepreke su u velikom dijelu grupisane oko neadekvatnog medicinskog tretmana interspolne djece i novorođenčadi, koji se ogleda u nepotrebnim hirurškim zahvatima i ireverzibilnim medicinskim tretmanima iz često isključivo estetskih razloga i potrebe uklapanja u striktne okvire muškog, odnosno ženskog izgleda tijela, prema ustaljenim društvenim normama. Interspolnost je krovni termin koji uključuje različite oblike odstupanja od tipične binarne podjele spolnih karakteristika na muške i ženske. Interspolne osobe rađaju se sa nestandardnim spolnim karakteristikama (uključujući hromozome, hormone, gonade i genitalije). Često pogrešno nazivane hermafroditima ili pseudohermafroditima, ove osobe skrajnute su na margine društva, nema ih u javnosti, a nisu obuhvaćene ni dosadašnjim aktivnostima u oblasti ljudskih prava. Izvan medicinske struke, nevidljivost interspolnih osoba je praktično apsolutna. Ako uzmemo u obzir da se o ovoj temi i u svjetskim okvirima počelo ozbiljno govoriti tek prije 20-ak godina, možemo bolje shvatiti izazov koji predstoji Bosni i Hercegovini pri zaštiti interspolnih osoba.

AGENDA:

13:00-13:10

Dolazak i registracija učesnika_ca

13:10-13:20

Uvodno obraćanje: Vladana Vasić

13:20-13:40

                                Uvodno izlaganje: Edita Miftari

13:40-14:00

                                Uvodno izlaganja: Darko Pandurević

14:00-14:45

                                Diskusija

                       14:45

                                Osvježenje i zakuska

 

Moderacija: Dajana Bakić, Tuzlanski otvoreni centar

Realizaciju događaja podržava Ambasada Kraljevine Norveške.