Upoznajte ansambl SEDAM: Jasna Duraković-Hadžiomerović prenosi priču Anabelle de Leon

fotografija preuzeta sa N1
fotografija preuzeta sa N1

Jasna Duraković Hadžiomerović je rođena 1978. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Univerzitetu u Vašingtonu u SAD-u, a magistrirala i doktorirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Radila je kao profesorica u Drugoj gimnaziji, ali i u Raiffeisen grupaciji i brojnim drugim kao saradnica za odnose sa javnošću. Zaposlena je kao profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Objavila je jednu autorsku knjigu i na desetine naučnih i stručnih radova.

Učestvovala je i predavala na mnogobrojnim konferencijama, seminarima i radionicama diljem Bosne i Hercegovine i regije, a na teme: odnosi s javnošću, poslovna komunikacija, medijski izazovi, brendiranje države i kreacija pozitivnog nacionalnog imidža zemlje od 2006. do 2011. godine. U saradnji s Centrom za promociju civilnog društva, od 2013. godine je mentorica mladim ženama u okviru mentoring projekta i TAG projekta (podrška ženama u politici).

Članica je SBB BiH. Zastupnica je u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i predsjedavajuća je Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. U okviru političkog angažmana bila je učesnica u mnogobrojnim seminarima, javnim forumima i panel diskusijama na temu uloge žena u politici i u procesima odlučivanja.

 

Čitanje drame SEDAM organizuju Sarajevski otvoreni centar i Medica Zenica.

Čitanje drame SEDAM će se održati 26. novembra u Kamernom teatru 55 Sarajevo u 15:00 sati.

Realizaciju događaja podržava Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Hedda Produktion AB.