Oznaka: MedicaZenica

BHRT: Emisija Tema dana – Sigurne kuće u FBiH, 07.03.2016.

U emisiji Tema dana na BHRT-u govori se o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH prema kojim bi sigurne kuće koje zbrinjavaju žene žrtve nasilja u porodici, a kojima su do sada upravljale ženske organizacije trebale postati ustanove. O ovoj temi iz perspektive civilnog društva govore: Sabiha Husić, Amela Bašić-Tomić, Jasmina Mujezinović i Saša Gavrić.

Obilježavanje Osmog marta u Parlamentu Federacije BiH

Sarajevski otvoreni centar, kao organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBT (lezbejki, gejeva, biseksualnih i trans*) osoba i žena, na Osmi mart putem aktivnosti u Parlamentu Federacije BiH, zalaganje za ravnopravnost spolova i ljudska prava žena smješta u institucije vlasti. Tematska sjednica – Trenutno stanje ljudskih prava žena u Federaciji BiH … Continued

Zaključci sa radnog sastanka parlamentarki FBiH i predstavnika_ca organizacija civilnog društva BiH

22. januara u Sarajevu su Fondacija Udružene žene, organizacija Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar  organizovali_e radni sastanak na kojem su učestvovali_e predstavnici_e nevladinih organizacija, članice Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma PFBiH, te članice Kluba parlamentarki Predstavničkog doma PFBiH. Cilj sastanka je bio predstavljanje i diskusija o iskustvima i rezultatima primjene Programske platforme za … Continued

KLIX.BA: Kakva je sudbina sigurnih kuća u FBiH?

Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar organizuju press konferenciju na temu “Kakva je sudbina sigurnih kuća u Federaciji BiH?” koja se održava ispred Parlamenta FBiH 21. decembra 2015. u 14:00 sati. Usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH stvoreni su uslovi za sistemsku borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Zakon je u članu 35. … Continued