Upoznajte ansambl SEDAM: Dennis Gratz prenosi priču Inez Mccormack

dennisDENNIS GRATZ je rođen 1978. u Sarajevu, gimnaziju je završio u Kölnu, a zatim se vraća u rodni grad gdje završava Pravni fakultet. Magistrirao je na Evropskom regionalnom magistarskom programu iz demokratije i ljudskih prava, da bi doktorirao na Univerzitetu u Hamburgu 2007. godine. Tamo je odbranio doktorsku tezu “Elitocid u Bosni i Hercegovini 1992-1995” te stiče titulu doktora filozofskih nauka.

Izabran je za predsjednika Naše stranke 2011. godine te je ovu funkciju vršio do Trećeg kongresa (2015), nakon kojeg je preuzeo funkciju predsjednika Glavnog odbora Naše stranke. Radio je kao predavač, organizator i istraživač na različitm univerzitetskim programima. Od 2005. radi kao advokat u kancelariji “Ešref Gracić i Dr. Dennis Gratz”, te kao stalni sudski tumač za engleski i njemački jezik pri Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Djeluje i kao član udruženja “Obrazovanje gradi BiH”, bio je čan Upravnog odbora i Političkog savjeta ACIPS-a, te član sarajevskog Centra za politike i upravljanje. Pored svog snažnog profesionalnog i društvenog angažmana Dennis stiže posvetiti dio slobodnog vremena filmu, književnosti i muzici.

 

Dennis Gratz: “Funkcija koju obavljam upravo i postoji da bismo kolege i ja povećali svijest javnosti o nasilju nad ženama i sličnim problemima.”

 

Zašto ste prihvatili da budete dio drame SEDAM?

Smatram da je potrebno, gdje god je to moguće, ukazivati na problem nasilja nad ženama i boriti se svim snagama da stanemo tom problemu ukraj. Pored obrazovnog sistema i medija, najvažniju ulogu prevenciji nasilja nad ženama imaju državne (zakonodavne, pravosudne i policijske) institucije i angažirana umjetnost. Iako je najveća odgovornost na državnim institucijama, nijedan od tih segmenata društva ne može sam riješiti problem, već samo u saradnji sa svim ostalima. Društvo kao cjelina stvara taj problem, društvo ga kao cjelina mora i riješiti. Drama “Sedam” je, po mom mišljenju, značajna upravo zbog toga što pokazuje važnost tih zajedničkih djelovanja. Osim što će snagom svoje umjetničke sugestije djelovati na svijest svojih slušalaca te što će, nadam se, privući pažnju javnosti i ukazati na problem, ovaj tekst je snažno djelovao i na nas (parlamentarce, op. a.), koji smo ga čitali, tako da ćemo biti još posvećeniji u borbi da u tijelima vlasti tražimo što bolji način za borbu protiv nasilja nad ženama.

Vi ste predsjednik Glavnog odbora Naše stranke, a ujedno ste i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Da li ćete svoje političke funkcije sada i u budućnosti koristiti kako biste povećali svijest javnosti o nasilju nad ženama u našoj državi?

Mislim da funkcija koju obavljam upravo zato i postoji te da su je građani upravo zato i povjerili meni, kao i mojim kolegama, da bismo povećali svijest javnosti o nasilju nad ženama i sličnim problemima. Nažalost, prije nekog vremena svjedočili smo slučajevima, vjerujem da se i sami sjećate, kad su se i neki federalni zastupnici za govornicom javno zalagali za nasilno ophođenje prema ženama. To je bilo skandalozno i sramotno! Mi smo tada žustro reagovali koristeći se svim mehanizmima osude i pritiska na te zastupnike, njihove stranke i Dom parlamenta u kojem sjede da se povuku i sankcionišu ti stavovi; i uvijek ćemo tako reagovati. Takve stvari se ne smiju dešavati.

Kako ste do sada u Našoj stranci radili na problemu sve učestalijeg nasilja nad ženama? Koje su buduće aktivnosti Vaše stranke vezano za ovu oblast?

Prije nekoliko dana smo dobili Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, gdje je u fokusu status i finansiranje sigurnih kuća. Mislim da tu postoji mogućnost da kao zakonodavci napravimo iskorak te da iskoristimo tu sjednicu i tu tačku dnevnog reda kako bismo skrenuli pažnju na problem nasilja nad ženama i motivisali sve segmente društva da nam se pridruže u zajedničkoj borbi.

 

Razgovarala: Maida Zagorac, Sarajevski otvoreni centar

Čitanje drame SEDAM organizuju Sarajevski otvoreni centar i Medica Zenica.

Čitanje drame SEDAM će se održati 26. novembra u Kamernom teatru 55 Sarajevo u 15:00 sati.

Realizaciju događaja podržava Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Hedda Produktion AB.