Oznaka: sarajevski otvoreni centar

OSCE/ODIHR objavio podatke o zločinima iz mržnje za 2013. godinu

Kakva je situacija u BiH? OSCE Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je 14. novembra na svojoj web stranici, koja služi za izvještavanje o zločinu iz mržnje, objavio podatke za 2013. godinu. Web stranica, koja je pokrenuta u septembru, napravljena je s ciljem da državama članicama OSCE-a, civilnom društvu, medijima i javnosti olakša … Continued

Portal Brčko TV: Regionalna saradnja u borbi za zaštitu prava LGBT osoba

Projekat koji nosi naziv “Coming Out”, a koji za cilj ima zagovaranje i zaštitu prava LGBT osoba, nastavljen je okruglim stolom u Brčkom. Tema okruglog stola je bila “Institucionalna zaštita LGBT osoba u regiji i BiH”, a kao gosti i predavači nazočili su i predstavnici iz Republike Hrvatske i Srbije.

Održano predavanje “Mi smo nezaustavljivi”

Svoje predavanje Boris je počeo podacima o stanju prava LGBT osoba u svijetu, te je istakao da danas u svijetu postoje 83 države koje imaju anti LGBT zakone, što je 42% od ukupnog broja zemalja u svijetu.