Vijeće za štampu u BiH donijelo odluku: portal otisak.ba prekršio Kodeks za štampu

Odluka ZK VZSuBiH, SOC - otisak14.05.2014. na portalu otisak.ba objavljen je tekst pod nazivom Dočekasmo i u Brčkom LGBT okrugle stolove, mašalah, koji je nastao kao reakcija na planirano održavanje okruglog stola pod nazivom Institucionalna zaštita LGBT osoba u regiji i Bosni i Hercegovini u organiziciji Heinrich Boell Fondacije u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijomm CURE, u sklopu projekta Coming out, koji finansira Evropska unija. Ovaj tekst pisan je veoma huškački, te se njime raspirivala netolerancija i netrpeljivost prema LGBT osobama, a i izrečene su i neke indirektne prijetnje.

Sarajevski otvoreni centar je odmah po saznanju za ovaj tekst, kontaktirao uredništvo portala otisak.ba sa zahtjevom da se spomenuti tekst ukloni sa stranice, međutim urednik portala otisak.ba odbio je ukloniti tekst uz objašnjenje da redakcija portala ne vidi ništa sporno u tom tekstu i da traženje njegovog uklanjanja „nije ništa drugo nego pritisak na medijsku slobodu“.

Sarajevski otvoreni centar žalbu na ovaj tekst podnio je i Vijeću za štampu u BiH. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 26.06.2014. godine, razmotrila je žalbu Sarajevskog otvorenog centra i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH i to sljedećih članova Kodeksa: Član 2 – Urednička odgovornost, Član 3 – Huškanje, Član 4 – Diskriminacija, Član 4a – Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti, i Član 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica, kao i da u ovom tekstu pod plaštom informisanja o događaju – Okrugli stol pod nazivom Institucionalna zaštita LGBT osoba u regiji i Bosni i Hercegovini, poturaju na kvazineutralan način uvredljivi i diskriminatorski sadržaji prema LGBT osobama, opravdava nasilje i nameću vlastito mišljenje i stavovi autora.

Vijeće za štampu u BiH svoju odluku je dostavilo i Sarajevskom otvorenom centru i uredništvu otisak.ba, te je ona i objavljena na portalu otisak.ba. Tekst odluke Vijeća za štampu u BiH možete pročitati ovdje.