Najava obuke za pripravnike_ice krivičnih odjeljenja sudova i tužilaštava – Krivična djela počinjena iz mržnje

hatecrimeSarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, a uz finansijsku podršku stalne misije Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, organizuje obuku za pripravnike_ice krivičnih odjeljenja tužilaštava i sudova na temu Krivična djela počinjena iz mržnje koja će biti održana 19. i 20. februara 2015. godine u Sarajevu.

U okviru dvodnevne edukacije pripravnici_ce će imati priliku čuti o zakonodavnom okviru i regulaciji krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, identifikaciji i otkrivanju motiva izvršenja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, kao i o praćenju slučajeva krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Program obuke će učesnicima_cama omogućiti da steknu nova znanja i da se aktivno uključe, na različite načine, u sadržaje obuke, kroz koje će ih voditi domaći eksperti_ce koji se bave krivičnim djelima počinjenim iz mržnje.

Obuka je dio niza treninga i edukacija koje će se u naredne dvije godine organizovati u cilju jačanja kapaciteta i znanja uposlenika_ca institucija za provođenje zakona, predstavnika_ca civilnog sektora, te zaposlenika_ca sudova i tužilaštava u BiH.