Portal Brčko TV: Regionalna saradnja u borbi za zaštitu prava LGBT osoba

DSC_0050 (Small)Tekst prenosimo sa www.portal.brcko.tv
Projekat koji nosi naziv “Coming Out”, a koji za cilj ima zagovaranje i zaštitu prava LGBT osoba, nastavljen je okruglim stolom u Brčkom. Tema okruglog stola je bila “Institucionalna zaštita LGBT osoba u regiji i BiH”, a kao gosti i predavači nazočili su i predstavnici iz Republike Hrvatske i Srbije.
Projekat koji se bavi zaštitom i promocijom prava LGBT osoba implementiraju njemačka politička fondacija Heinrich Boell, njihova kancelarija u BiH, te dvije nevladine organizacije, Sarajevski otvoreni centar i fondacija Cure. Projekat finansira Evropska unija, a realizira se od januara prošle, pa sve do kraja ove godine.“U protekle dvije godine smo radili sa institucijama koje se bave različitim pitanjima unutar policijskog i pravosudnog sistema BiH. Također smo sarađivali sa obrazovnim institucijama, te sa institucijama koje se bave nezavisnom zaštitom ljudskih prava, kao što je Institucija ombudsmena. Na taj način smo htjeli otvoriti diskusiju o pravima jedne u potpunosti nevidljive i marginalizirane grupe građana u BiH”, izjavio je Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra.

Ljudska prava u BiH krše se u svim segmentima života, tako da postoje prijave o različitim oblicima diskriminacije. Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH provodi postupke istrage prema označenim javnim organima i donosi odgovarajuće odluke. Te odluke mogu biti preporuke da se otklone povrede prava, te specijalni izvještaji koji se podnose parlamentima u BiH.

„Pored rada na pojedinačnim žalbama, Institucija ombudsmena je nadležna za promociju ljudskih prava, podizanje svijesti kako kod građana tako i kod institucija javne vlasti, a sve sa ciljem osnaživanja prava građana i obezbjeđenja potpune ravnopravnosti. Ovo je jedna od ugroženih grupa. Ova, kao i sve druge ugrožene grupe, mogu računati na našu podršku, bilo u promociji, bilo na zaštiti od pojedinačnog kršenja“, izjavio je Predrag Raosavljević, šef Odjela za eliminaciju svih oblika diskriminacije i pomoćnik ombudsmena.

Situacija po pitanju LGBT osoba u susjednim državama također je teška. Republika Hrvatska je u borbi za zaštitu prava ovih osoba promijenila kazneni zakon, gdje je uvedeno kazneno djelo zločina iz mržnje na osnovama spolne orijentacije ili rodnog identiteta.

„U smislu iniciranja zakonodavnih promjena, odgojno-obrazovnog sistema, tražimo izmjene udžbenika osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja koji imaju određene diskriminatorne sadržaje po pitanju uvažavanja različitosti i tolerancije prema spolnim i rodnim manjinama“, izjavila je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH.

Republika Srbija je donošenjem antidiskriminacionih zakona učinila mnogo na planu suzbijanja diskriminacije. Međutim, diskriminacija je i dalje veoma raširena pojava u svim oblastima društvenog života.
„Naša misija je Srbija sa 0% diskriminacije. Misija nam je da zajedno sa drugima progresivnim društvenim snagama, državnim organima, organizacijama civilnog društva, sa medijima koji su naši prirodni saveznici u borbi protiv diskriminacije, radimo i djelujemo kako bismo diskriminaciju smanjivali“, izjavila je Nevena Petrušić, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.

Nakon Brčkog, ovaj projekat se nastavlja sa nekoliko manjih aktivnosti koje će trajati do samog završetka projekta. Rad na zagovaranju i zaštiti prava LGBT osoba se nastavlja i naredne godine, te je planirana saradnja sa svim značajnijim tijelima za borbu protiv diskriminacije, a sve u cilju usvajanja sveobuhvatne strategije za borbu protiv diskriminacije koja bi uključila i zaštitu prava LGBT osoba.