Ženeva: SOC predstavio preporuke za unaprijeđenje prava LGBT osoba i žena u BiH

soc_sasaSarajevski otvoreni centar je u četvrtak, 9. oktobra na UPR predsesiji (UPR pre-session) predstavio izlaganje i preporuke koje bi doprinijele unapređenju prava LGBT osoba i žena u Bosni i Hercegovini. Treba napomenuti da je skandalozno da na UPR predsesiji nije bilo predstavnika misije BiH pri UN-u.

Na predstojećoj sesiji UN-ovog Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR), početkom novembra, Bosna i Hercegovina će kao država predstaviti pregled trenutnog stanja ljudskih prava te od strane drugih država dobiti preporuke šta se treba preduzeti kako bi se unaprijedila ljudska prava.

Pored izlaganja na UPR predsesiji, zajedno sa kolegama_icama iz drugih organizacija iz BiH i Ženeve, prijedlozi preporuka prezentirani su i velikom broju misija drugih država, u nadi da će preuzeti naše preporuke i iste predložiti prema BiH. Nakon toga, BiH ima nekoliko mjeseci da odluči da li prihvata preporuke i na koji način ih planira implementirati. Iako je UPR proces od ograničenog uspjeha, vjerujemo da je neophodno da se koriste sve prilike za zagovaranje unaprijeđenja prava LGBT osoba i žena.

Preporuke Sarajevskog otvorenog centra se fokusiraju na pitanja bolje definicije seksualne orijentacije i rodnog identita u Zakonu o zabrani diskriminacije, implementacije zakona kroz usvajanje antidiskriminacione strategije, omogućavanje medicinske podrške transeksualnim osobama i pravnog priznavanja rodnog identiteta, uvođenja zločina iz mrženje u Krivični zakon FBiH, ali i na usvajanje zakona koji bi istospolnim parovima dali prava koja proizilaze iz zajedničkog života.

Kada je riječ pravima žena, SOC je predložio uvođenje afirmativnih mjera u politikama zapošljavanja, bolje pravno regulisanje i adekvatno finansiranje porodiljskog odsustva u cijeloj BiH, mejnstrimovanje pitanja višestruke diskriminacije u postojeće i buduće politike (npr. u Gender akcioni plan, akcione planove za provedbu UNSCR 1325 ili Istanbulske konvencije, lokalne gender akcione planove), te provođenje odluka koje su vezane za finansiranje sigurnih kuća.

Odlazak u Ženevu je omogućila Human Rights House Foundation, na čemu smo im jako zahvalni_e.

Na ovom linku možete pročitati preporuke Sarajevskog otvorenog centra.