Usvojene izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH

Usvojene izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH

Na 28. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na prvom čitanju, usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH. Ovaj Prijedlog je Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD PSBiH na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, uputila u parlamentarnu proceduru. Prijedlog predviđa uvođenje rodne kvote od 40% u sam zakon, a između ostalog u Prijedlogu stoji:

Ukupni sastav Vijeća ministara će, u toku cijelog mandata, odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova. Ravnopravnom zastupljenosti oba spola smatrat će se sastav Vijeća ministara u koji je imenovano najmanje 40% osoba manje zastupljenog spola. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbit će da potvrdi imenovanje Vijeća ministara koje ne odražava ravnopravnu zastupljenost spolova.

Sarajevski otvoreni centar je intenzivno radio na ovom pitanju. Sam Prijedlog je nastao na osnovu Analize Sarajevskog otvorenog centra o zastupljenosti žena i muškaraca u izvršnoj vlasti u BiH, koju možete pronaći ovdje.