Oznaka: diskriminacija

Javite nam se u slučaju diskriminacije na osnovu spola!

Sarajevski otvoreni centar će u narednom periodu raditi na evidentiranju slučajeva diskriminacije na osnovu spola, a u saradnji sa Fondacijom lokalne demokratije. Ukoliko smatrate da ste doživjeli_e diskriminaciju na osnovu spola a ne znate šta biste trebali_e poduzeti po tom pitanju, ili niste sigurni_e da li se radi o diskriminaciji, možete potražiti pravni savjet putem … Continued

Zakona ima, ali zaštite u realnosti nema

Broj incidenata potencijalno motiviranih predrasudama, koji su prijavljeni policiji u Bosni i Hercegovini je bar 175. Prijavljeni incidenti najčešće se ogledaju u verbalnim napadima i prijetnjama, oštećenju imovine i oštećenju vjerskih objekata i groblja. Incidenti prema Romima i seksualnim manjinama se prijavljuju u mnogo manjoj mjeri.

Ombudsmeni za ljudska prava BiH potvrdili: osobno ime ne mora biti usklađeno s oznakom spola na dokumentima osobe

U avgustu 2017. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova u Tuzli onemogućilo je promjenu ličnog imena osobe u ime koje nije u skladu s oznakom spola na ličnom dokumentu (rodnim markerom), transrodnoj osobi koja je podnijela ovaj zahtjev. Službenici_e ovog MUP-a tvrdili su da promjenu imena koje je usklađeno s rodnim identitetom, ali ne i s biološkim spolom, nije moguće sprovesti prije nego osoba u potpunosti prilagodi spol hirurškim putem i promijeni oznaku spola na ličnim dokumentima.