Radio Slobodna Evropa: Živjeti u društvu koje diktira odijevanje

Pravilnici i kodeksi o odijevanju su aktuelna tema u BiH društvu iz razloga što izazivju lavinu negativnih komentara u akademskoj zajednici a i šire.

“Aktuelni Pravilnik o odijevanju dolazi sa Sveučilišta u Mostaru, ima, prema pisanjima Sarajevskog otvorenog centra, neka od pravila koja su diskriminacijska na osnovu spola i religije. Iako je usvojen 2010. godine, Pravilnik je, nakon što su ga postavili na zidove fakulteta, izazvao polemike.”

Pročitajte šta je o tome rekla rukovoditeljica zagovaranja Sarajevskoj otvorenog centra, Vladana Vasić na LINKU.

Photo credit: Radio Slobodna Evropa