Javite nam se u slučaju diskriminacije na osnovu spola!

Sarajevski otvoreni centar će u narednom periodu raditi na evidentiranju slučajeva diskriminacije na osnovu spola, a u saradnji sa Fondacijom lokalne demokratije. Ukoliko smatrate da ste doživjeli_e diskriminaciju na osnovu spola a ne znate šta biste trebali_e poduzeti po tom pitanju, ili niste sigurni_e da li se radi o diskriminaciji, možete potražiti pravni savjet putem maila [email protected] i [email protected].

Aktivnost se realizuje u okviru projekta “Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u Bosni i Hercegovini” kojeg finansijski podržava Kraljevina Holandija kroz MATRA program.